www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

clanek SVCentre for European Perspective has together with University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, prepared and published an article within Slovenian Ministry of Defence Monthly Journal Slovenska vojska.

Article tackles the effectiveness of an operation that European Union launched in Bosnia and Herzegovina titled Operation Althea, on 2 December 2004, 9 years after the war ended. EUFOR Althea is a military operation and up until now the longest CSDP operation in its history. For assessing effectiveness, the article draws lessons from the findings of the research of EUFOR Althea’s capabilities. Article argues that the biggest unresolved question of the operation, and the one that is the hardest to eliminate, are the disparities in EU member countries opinion regarding scope of the operation and its aims.

Article available at: http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/revija_sv/2017/sv_17_2.pdf


ieceuČlanek o uspešnosti operacije EUFOR Althea v Bosni in Hercegovini

 

Center za evropsko prihodnost je v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za družbene vede, pripravil članek, ki je bil objavljen v reviji Slovenska vojska. Članek analizira uspešnost operacije EUFOR Althea, ki jo je EU vzpostavila v BiH 2. decembra 2004, 9 let po koncu vojne. EUFOR Althea je vojaška operacija ter do danes najdlje trajajoča SVOP operacija. Za potrebe analize so bili vzpostavljeni tako imenovani kriteriji/indikatorji za merjenje uspešnosti, pri oceni učinkovitosti pa članek črpa zaključke iz ugotovitev raziskave o zmogljivostih operacije. Članek izpostavlja, da je največje nerešeno vprašanje operacije, ki ga je hkrati tudi najtežje odpraviti, neenotnost v pogledih držav članic EU na obseg in delovanje misije, pa tudi glede njenih ciljev.

Članek je dostopen na: http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/revija_sv/2017/sv_17_2.pdf.

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me