www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

20151203 105705A three-day workshop intended to support programming of development in Kosovo municipalities was successfully concluded on 3 December 2015. Twenty represent

atives of national, regional and municipality level examined the importance of programming for the successful implementation of municipal development projects. The project was implemented in cooperation with the Government Office for Development and European Cohesion Policy. The workshop was opened by Ambassador of Republic of Slovenia in Priština Miljan Majhen.

The work was conducted by practically examining programming of waste management and energy efficiency, building on relevant Slovenian lessons learned and taking into account findings of challenges in the pre-workshop assessment. Participants examined all phases of programming and characteristics of quality programming. Great attention was given to the participation and coordination of relevant stakeholders, including better involvement of municipalities who have an opportunity and responsibility to co-create development programme in the way which ensures ownership and can be also helpful for coordinative body to determine feasible solutions in satisfying needs of local development and attainment of development potentials.

Project is part of the Slovenian Development Aid Programme funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia.

 


MRSS znak manjsiSlovenija pomaga pri programiranju razvoja občin na Kosovu

Tridnevna delavnica, namenjena pomoči pri programiranju regionalnega razvoja in razvoja občin na Kosovu, se je 3.12.2015 uspešno končala. Na delavnici je dvajset predstavnikov nacionalne, regionalne in občinske ravni obravnavalo pomembnost programiranja za uspešnost implementacije občinskih razvojnih projektov. Projekt je CEP izvedel v sodelovanju z Službo Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, delavnico pa je odprl Miljan Majhen, veleposlanik Republike Slovenije v Prištini.

Delo je potekalo skozi praktično obravnavo primerov programiranja upravljanja z odpadom in programiranja energetske učinkovitosti, izhajalo je iz slovenskih izkušenj in je vključevalo ugotovitve iz analize izzivov na zadevnem področju, ki je bila narejena pred delavnico. Udeleženci so na delavnici obravnavali vse faze programiranja in značilnosti kvalitetnega programiranja. Posebno pozornost so namenili vključevanju in koordinaciji deležnikov pri programiranju, vključno z boljšim vključevanjem občin, ki naj imajo možnost in odgovornost za sooblikovanje programa regionalnega razvoja na način, da ga vzamejo za svojega. Izpostavljeno je bilo, da naj se občine pri iskanju izvedljivih rešitev, vključujejo na način, ki je v pomoč koordinacijskemu organu za ustrezno zadovoljevanje potreb lokalnega razvoja in doseganja razvojnih potencialov.

Projekt je del slovenskega programa razvojne pomoči, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

20151201 094651 2

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me