www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

prvi obrisi vizije slovenije 2050 ze novembra letos 6b07fb0008Preparation of the Slovenia’s Development Strategy has been one of the most important priorities of the Government of the Republic of Slovenia. We are in a time of extreme turbulence accompanied by rapid changes that require comprehensive and long term-vision of Slovenia 2050 that will define how to be respond properly and in due time. Government Office for Development and European Cohesion policy in collaboration with the Institute of Macroeconomic Analysis and Development and the Ministry of Finance were authorized to start the preparation process of the Slovenia’s Vision 2050. This preparation process aims to encourage the representatives of Slovenia’s society to actively partake in the process of co-deciding and co-planning Slovenia’s future.

The last framework of Slovenia’s development strategy was defined in Slovenia's Development Strategy for 2005-2013. Since the validity of this document already expired, it was necessary to accede to the drafting of a new development agenda. The draft of Slovenia’s Vision 2050 will include the workshop results as well as it will identify Slovenia’s key development goals by 2030 with detailed medium-term action plan.

Within the Slovenia’s Vision 2050 five interactive events will be organised. Participants of the workshops will held discussions about what kind of future is envisioned and what needs to be done to achieve that future goals. Workshops present a key step in creating a sustainable long-term development strategy of Slovenia.

Workshops will be held in:
- Radenci (Hotel Radin), on Monday, 21 March 2016, 16:00 to 20:00,
- Postojna (Cave Mansion), on Thursday, 24 March 2016, 16:00 to 20:00,
- Velenje (Youth Centre), on Wednesday, 30 March 2016, 16:00 to 20:00,
- Otočec (Congress Centre), on Monday, April 4, 2016 16:00 to 20:00,
- Bled (Hotel Golf), on Wednesday, 6 April 2016 16:00 to 20:00.

More information: http://slovenija2050.si/

 


Slovenija 2050

Priprava nove Strategije razvoja Slovenije je ena pomembnejših prioritet Vlade RS. V času tako velikih in hitrih sprememb potrebno zagotoviti jasno, celostno in dolgoročno vizijo Slovenije do leta 2050 na način, ki bo vključeval vse relevantne deležnike in katerega vsebina bo enako nagovarjala vse državljane. Za oblikovanje vizije Slovenije do leta 2050 je pooblastila Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v sodelovanju z Uradom za makroekonomske analize in razvoj ter Ministrstvom za finance.

Strateški razvojni okvir Slovenije je bil nazadnje definiran v Strategiji razvoja Slovenije za obdobje 2005-2013. Ker je veljavnost tega dokumenta potekla, je bilo potrebno pristopiti k pripravi novega razvojnega okvira. Namen nove strategije je opredeliti vizijo Slovenije do leta 2050 ter pripraviti strateške razvojne usmeritve do leta 2030 s podrobnejšim srednjeročnim akcijskim načrtom.

V okviru vizije Slovenije do leta 2050 bo organiziranih pet interaktivnih dogodkov, kjer bodo potekali pogovori o tem, kakšno prihodnost si želimo in kaj moramo narediti, da jo bomo skupaj ustvarili. To je ključni korak pri oblikovanju uresničljive dolgoročne strategije razvoja Slovenije.

Dogodki bodo potekali:
- v Radencih (Hotel Radin), v ponedeljek, 21. marca 2016, 16:00 – 20.00,
- v Postojni (Jamski dvorec), v četrtek, 24. marca 2016, 16:00 – 20.00,
- v Velenju (Mladinski center), v sredo, 30. marca 2016, 16:00 – 20.00,
- na Otočcu (Kongresni center), v ponedeljek, 4. aprila 2016, 16:00 – 20.00,
- na Bledu (Hotel Golf), v sredo, 6. aprila 2016, 16:00 – 20.00.

Več informacij: http://slovenija2050.si/ 

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me