www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

MP1 2335On 15th of March 2016, Castle Jable hosted a round table debate, which was prepared in collaboration between Ministry of Foreign Affairs and Centre for European Perspective, called “Cross-border eCollaboration in the eRegion” and was attended by more than 70 participants.

Debate was opened by Dr. Stanislav Raščan, Head of Department for Strategic Studies and Analyses at Slovenian MFA, followed by keynote speaker Mr. Lin Haixing, Assistant Minister at MFA of People’s Republic of China, who stressed that the Belt and Road Initiative opens broad horizon for China-EU relations. He welcomed all the innovative ideas and suggestions for the improvement of the Secretariat for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries. Opening ceremony was followed by opening remarks from the Executive Director of Centre for European Perspective, dr. Gorazd Justinek, and dr. Jože Goričar, Program Coordinator for Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegions.

First panel, which followed the opening remarks, “One Belt one Road policy communication trough Think Tanks collaboration and practical cooperation in infrastructure, connectivity, people to people exchange”, was moderated by dr. Stanislav Raščan, and contained the views on the topic at hand from Mr. Vojko Kuzma, Slovenian MFA; prof.dr.Anica Purg; H.E Mr. Zurab Bekaia, Ambassador of Georgia to Slovenia, H.E Mr Paweł Czerwiński, Ambassador of Poland to Slovenia and Dr. Andrej Fištravec, Mayor of Municipality of Maribor.

Second panel, “Opportunities for the enlarge potential to strengthen, deepen and expand opportunities for EU-China cooperation”, focused on all the benefits cooperation with China brings to countries in Central Eastern Europe. It included official remarks by Ms Suzana Zornada - Vrabec, Sales and Marketing Department Port of Koper; Prof. Dr. Matevž Raškovič; Mr. Miha Ješe, Mayor of Škofja Loka and Mr. Brane Krajnik, The Slovenia Times. The official remarks from the panel were followed by a lively debate with questions from the public.

 

Srečanje think-tank institucij: eRegije na novi eJantarjevi in novi eSvilni cesti

15. marca 2016 se je na Gradu na Jablah odvijala okrogla miza z naslovom »Čezmejno eSodelovanje v eRegiji«, ki je bila pripravljena v sodelovanju med Ministrstvom za zunanje zadeve in Centrom za evropsko prihodnost. Dogodka se je udeležilo več kot 70 udeležencev.

Razpravo je odprl dr. Stanislav Raščan, vodja oddelka za strateške študije in analize na slovenskem MZZ, sledil pa mu je slavnostni govornik g. Lin Haixing, pomočnik ministra na MZZ Ljudske republike Kitajske, ki je poudaril, da Belt and Road iniciativa na široko odpira vrata odnosom med Kitajsko in EU. Prav tako je pozdravil vse inovativne ideje in predloge za izboljšave Sekretariata za sodelovanje med Kitajsko in državami srednje in vzhodne Evrope. Sledil je nagovor s strani dr. Gorazda Justinka, izvršnega direktorja CEP in dr. Jožeta Goričarja, Programskega koordinatorja za Med-občinsko pobudo: Čezmejno e-sodelovanje v e-regijah.

Prvi panel, ki je sledil otvoritveni slovesnosti, “One Belt one Road policy communication trough Think Tanks collaboration and practical cooperation in infrastructure, connectivity, people to people exchange” , je bil moderiran s strani dr. Raščana ter je vseboval poglede na tematiko s strani g. Vojka Kuzme, MZZ; prof. dr. Anice Purg; njg. eks. g. Zuraba Bekaia, veleposlanik Gruzije v Sloveniji, njg. eks. g. Pawła Czenvinskija, veleposlanika Poljske v Sloveniji in dr Andreja Fištravca, župana mestne občine Maribor.

Drugi panel, "Priložnosti za povečanje zmogljivosti za krepitev, poglobitev in razširitev sodelovanja med EU in Kitajsko", se je osredotočal na prikaz pozitivnih plati, ki jih sodelovanje s Kitajsko prinaša za države v srednji in vzhodni Evropi. Uradna stališča so podali ga. Suzana Zornada - Vrabec, prodaja in marketing oddelka Luke Koper; prof. dr. Matevž Rašković; Miha Ješe, župan Škofje Loke in g. Brane Krajnik, The Slovenija Times. Uradni razpravi je sledila živahna debata z vprašanji iz publike.

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me