www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

DSC 0165A workshop entitled "Strengthening the Independence of Election Management Bodies; Exchange of Experiences between Albania and Slovenia," took place yesterday in the framework of the second phase of a joint project between the Centre for European Perspective (CEP) and the Central Election Commission.

The workshop was aimed at the exchange of experiences and best practices between Albania and Slovenia, by analysing different election management models and their impact on the independence of Election Management Bodies.

The Ambassador of the Republic of Slovenia to Tirana, Ms. Lea Stančič and the Chair of the Central Election Commission of Albania, Ms. Lefterije Luzi emphasised the importance of this project, especially Phase II, which coincides with the start of the electoral reform in Albania.

The Co-Chair of the Ad-hoc Parliamentary Committee on the Electoral Reform, Mr. Oerd Bylykbashi, representatives of parliamentary political parties, election experts, representatives of civil society and NGOs who have monitored and reported elections, put forward ideas and propositions on mechanisms that could strengthen the independence of the election administration and emphasised the education and training of election commissioners as the most efficient way of ensuring the exercise of duty through correct implementation of the law and free from political influence.

The CEC will use the conclusions of this seminar to provide the Electoral Reform Committee with technical expertise deriving not only from its institutional expertise, but also from the best experiences shared during the workshop, including here the ideas of the civil society and international election experts.

The project is funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia in the framework of its International Development Cooperation.


mrss znak manjsiKrepitev neodvisnosti volilnih organov, izmenjava dobrih praks in izkušenj med Slovenijo in Albanijo

 

Včeraj je v Tirani potekala delavnica z naslovom »Krepitev neodvisnosti volilnih organov, izmenjava dobrih praks in izkušenj med Slovenijo in Albanijo« v okviru druge faze skupnega projekta med Centrom za evropsko prihodnost in Centralno volilno komisijo.

Delavnica je usmerjena v prenos dobrih praks in izmenjavo izkušenj med Albanijo in Slovenijo z analizo različnih modelov upravljanja z volitvami in njihovim vplivom na neodvisnost delovanja organov volilnega upravljanja.

Veleposlanica Republike Slovenije v Albaniji, Nj. Eksc. Lea Stančič in vodja Centralne volilne komisije Albanije, ga. Lefterije Luzi sta poudarili pomembnost projekta, še posebej drugo fazo, ko ki sovpada z začetkom volilne reforme v Albaniji.

Sopredsednik ad-hoc Parlamentarnega odbora o reformi volitev, g Oerd Bylykbashi, predstavniki parlamentarnih političnih strank, volilnih strokovnjaki, predstavniki civilne družbe in nevladnih organizacij, ki so spremljali in poročali o volitvah, so predstavili ideje in predloge o mehanizmih, ki bi lahko okrepili neodvisnost volilne administracije. Strinjali so se, da je izobrazba in usposabljanje volilnih predstavnikov predstavljata najbolj učinkovito pot za zagotavljanje izvajanja dolžnosti v skladu z ustrezno implementacijo zakona, stran od političnega vpliva.

Centralna volilna komisija bo tako Odboru za reformo volitev nudila tehnično strokovno pomoč, ki bo poleg svojega institucionalnega strokovnega znanja, lahko uporabila zaključke seminarja, ki bodo temeljili na dobrih praksah in idejah civilne družbe ter mednarodnih strokovnjakov za volitve.

Projekt je financiran iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje Ministrstva za zunanje zadeve.

 

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me