www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

DSCN2754

Centre for European Perspective is with assistance of Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and Slovenia’s Development Cooperation in May organizing a training for young entrepreneurs and startups from Bosnia and Herzegovina.

With this project we address all young entrepreneurs, as well as young people who are considering independent business career and have innovative ideas but do not know exactly how and where to start or are looking for additional knowledge on startup entrepreneurs, potential investors and other relevant international links. Entrepreneurial mind-set and innovative thinking is the foundation of healthy economic growth, which in turn ensures the well-being and an appropriate level of development for all residents.

In cooperation with organizers of the largest conference in the region, for young entrepreneurs and startups, Podim conference (www.podim.org) we will invite up to 30 individuals from Bosnia and Herzegovina a free attendance at the conference, that will be held on 11th and 12th May 2016 in Maribor, Slovenia. At the same time we will provide complete logistical package, including all the travels, accommodation, nutrition and additional, one day programme after Podim, in Ljubljana.

PODIM is the largest conference on startups, entrepreneurship and innovation in the Alps-Adriatic region! It offers two days of intensive courses and networking opportunities. PODIM 2016 will focus on the topic “Hidden forces of startups or how startups revolutionize a business and its environment.”

Everyone interested need to apply through the challenge where their business idea needs to be presented. The application deadline is April 15th, while the selection will be done by April 29th 2016. The application and all the guidelines are available here: http://www.podim.org/en-us/podim-for-bih

ONE-DAY WORKSHOP IN SARAJEVO – 8.4.2016

That great business ideas will be efficiently presented and that young people will know what is expected of them we have through Sarajevo IT Park, HUB387 (www.hub387.com) and Slovenian ABC accelerator (https://abc-accelerator.com/) prepared an interesting workshop which will be held on 8 April 2016 in Sarajevo. All interested will be able to hear all about our project, the Podim challenge, application steps as well as short workshops on what it means to be a startup, how to prepare a business model and effective and memorable pitching presentation. Apply here: https://www.eventbrite.com/e/podim-pre-event-at-hub387-investment-and-growth-opportunities-for-bih-startups-in-slovenia-and-the-tickets-24002116978

The project is financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia.


Usposabljanje za mlade podjetnike in startupe iz Bosne in Hercegovine

Center za evropsko prihodnost s pomočjo ministrstva za zunanje zadeve RS in mednarodnega razvojnega sodelovanja v mesecu maju organizira usposabljanje za mlade podjetnike in startupe iz Bosne in Hercegovine.

S projektom nagovarjamo vse mlade podjetnike, kot tudi mlade, ki razmišljajo o samostojni podjetniški karieri in imajo inovativne zamisli, pa točno ne vedo kako in kje začeti oziroma iščejo dodatna znanja o startup podjetništvu, potencialne investitorje ter druge koristne mednarodne povezave. Podjetniška miselnost in inovativno razmišljanje predstavlja temelj zdrave rasti gospodarstva, ki posledično zagotavlja blaginjo in ustrezno stopnjo razvoja vsem prebivalcem.

V sodelovanju z organizatorji največje konference namenjene mladim podjetnikom in startupom v regiji, konference Podim (www.podim.org), bomo do 30im iz BiH omogočili brezplačno udeležbo na dvodnevni konferenci, ki bo potekala 11. in 12. maja v Mariboru. Hkrati jim bomo zagotovili celoten logistični paket s prevozom, namestitvijo, prehrano in dodatnimi zanimivim enodnevnim programom po konferenci, v Ljubljani.

PODIM je največja start-up, podjetniška in inovacijska konferenca v Alpe-Adria regiji. Vsako leto zagotovi dva dni intenzivnega programa, eksplozijo pozitivne energije in motivacije ter odlične priložnosti za mreženje! PODIM 2016 se bo osredotočil na skrite prebojne sile startupov in odkrival, kako startupi revolucionirajo poslovanje in njegovo okolje.

Mladi se za brezplačno udeležbo potegujejo preko razpisa na katerem morajo predstaviti svojo podjetniško idejo. To morajo oddati do 15. aprila, izbranci bodo znani 29. aprila 2016. Podrobnosti razpisa so dostopne na http://www.podim.org/en-us/podim-for-bih.

ENODNEVNA DELAVNICA V SARAJEVU – 8.4.2016

Da bodo podjetniške ideje odlično predstavljene in da bodo mladi vedeli kaj se od njih pričakuje smo s pomočjo sarajevskega IT parka, HUB387 (www.hub387.com) in slovenskega ABC pospeševalnika (https://abc-accelerator.com) pripravili zanimiv program, ki se bo odvijal 8. aprila 2016 v Sarajevu. Tam bo zainteresiranim predstavljen projekt, natečaj in kratko usposabljanje na temo priprave poslovnega modela in učinkovite ter zanimive predstavitve. Prijaviti se je potrebno na: https://www.eventbrite.com/e/podim-pre-event-at-hub387-investment-and-growth-opportunities-for-bih-startups-in-slovenia-and-the-tickets-24002116978.

Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

 

mrss znak manjsiceplogorgbhublogo051logo41podim2016logokvadrat11

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me