www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

LOGO evroatlantski svet

Consultation in relation to the preparation of Slovenian authorities to the upcoming EU and NATO summits


On Tuesday, 5th of April, on Jable castle, a consultation meeting will be held in relation to the preparation for the upcoming EU and NATO summits. Meeting, that was created with cooperation between Euro-Atlantic Council of Slovenia and Centre for European perspective, will start at 1pm and will be opened by Dr Gorazd Justinek, Executive Director of CEP and Dr Anton Bebler, President of EASS.
Further on, three panels will be held. First one, called “Positions and proposals on Declaration and other NATO Summit conclusions”, will be moderated by Dr Bebler, and will include following panelists: Mr Primož Šavc, general director of Directorate for Defense policy, MORS and Ms Gaja Peric, Head of Sector for NATO and international operations, MFA.

Second panel, called #Positions and proposals regarding the new strategic document of EU«, will be moderated by Mr Peter Grk, and will include the following panelists: Mr Tomaž Lovrenčič, Acting Director of General director of Directorate for Common Foreign and Security policy; mag. Igor Vah, Head of Sector for Euro-atlantic integrations and mag. Mirko Cigler, Slovenian Association for International Relations.

Third panel will, through general discussion and speeches, summarize all the proposals and questions that arose through the consultation. Proposals will at the end be summarized and merged into a joint document, which will be available to all the interested actors.

 


NATO in EU pred sodobnimi varnostnimi izzivi

Posvet v zvezi s pripravami državnih organov RS za prihajajoča vrhova NATO in EU

Na gradu Jable se bo v torek, 5. aprila, odvil posvet v zvezi s pripravami na prihajajoča vrhova NATO in EU. Posvet, ki je nastal v sodelovanju med Evro-atlantskim svetom Slovenije ter Centrom za evropsko prihodnost, se prične ob 13. uri ter bo otvorjen s strani dr. Gorazda Justinka, izvršnega direktorja CEP in dr. Antona Beblerja, predsednika EASS.

Nadalje se bodo zvrstili trije paneli. Prvi, z naslovom »Stališča in predlogi glede Deklaracije in drugih sklepov vrha NATO«, bo moderiran s strani dr. Beblerja, zvrstili pa se bodo sledeči panelisti: g. Primož Šavc, generalni direktor Direktorata za obrambno politiko, MORS in go. Gaja Peric, vodja sektorja za NATO in mednarodne operacije, MZZ.

Drugi panel, z naslovom »Stališča in predlogi glede novega strateškega dokumenta Evropske unije«, bo moderiran s strani g. Petra Grka, zvrstili pa se bodo naslednji panelisti: g. Tomaž Lovrenčič, v.d generalnega direktorja Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko; mag. Igor Vah, vodja sektorja za evroatlantske integracije,MORS, mag. Mirko Cigler, Slovensko društvo za mednarodne odnose in predstavnik MNZ.

V tretjem panelu bodo skozi splošno razpravo in proste nagovore povzeti vsi predlogi in vprašana, ki se pojavijo razpravo. Predlogi bodo po koncu povzeti tudi v skupen dokument, ki bo na voljo vsem zainteresiranim akterjem.

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me