www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

IMG 0030In the framework of the International Development Cooperation of the Republic of Slovenia and in cooperation with the US development agency USAID, Centre for European Perspective started with the implementation of the first four-day training workshop for the representatives of Albanian Municipalities and representatives of regional agencies in the preparation of European and other projects. The focus of the training is on the preparation of the projects at local and regional level. The process of integration of Albania into the EU currently represents the most important challenge and priority of Albania and local government has a significant importance in the promotion of the principles and implementation of EU standards at local level. The first workshop is devoted to the presentation of various financing options and understanding and implementation of the project cycle and project design. Special attention is devoted to the designing of the projects that will be supported by a concrete Slovenian experience. The workshop is attended by 24 participants coming from the Prime Ministry, the Ministry for European Integration, regional agencies and municipalities Korca, Vlora, Kolonje, Fier, Patos, Berat, Lushnje, Kucove, Shkodra and non-governmental organizations.

CEP conducts the training in cooperation with the Balkan Centre for Cooperation and Development, Development Agency USAID and the Embassy of the Republic of Slovenia in Tirana.

The project is funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia in the framework of its International Development Cooperation.


mrss znak manjsiCEP je v sodelovanju z ameriško razvojno agencijo USAID začel izvajati izobraževanje za predstavnike albanskih občin na področju priprave EU in drugih projektov

V okviru Mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije in ob sodelovanju z ameriško razvojno agencijo USAID je Center za evropsko prihodnost (CEP) začel z izvedbo prve štiridnevne delavnice usposabljanja predstavnikov albanskih občin in predstavnikov regionalnih agencij s področja priprave evropskih in drugih projektov. Izobraževanje poteka s poudarkom na pripravi projektov na lokalni in regionalni ravni. Proces vključevanja Albanije v EU predstavlja trenutno najpomembnejši izziv in prioriteto Albanije, lokalna samouprava ima poseben pomen v promociji principov in uveljavitvi EU standardov na lokalni ravni. Prva delavnica je namenjena predstavitvi različnih možnosti financiranja, razumevanju in izvajanju projektnega ciklusa, ter zasnovi projektov. Posebna pozornost je namenjena zasnovi projektov, ki bo podkrepljena s konkretnimi slovenskimi izkušnjami. Delavnice se udeležuje 24 udeležencev, ki prihajajo iz kabineta ministrskega predsednika, ministrstva za evropske integracije, regionalnih agencij, albanskih občin Korča, Vlore, Kolonje, Fier, Patos, Berat, Lushnje, Kučove, Skadra, ter nevladnih organizacij.

CEP pripravlja usposabljanje v sodelovanju Balkanskim centrom za sodelovanje in razvoj, razvojno agencijo USAID in Veleposlaništvom RS v Tirani.

 

Projekt je financiran iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje Ministrstva za zunanje zadeve.

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me