www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

IMG 0191Member of the European Parliament, Ms. Tanja Fajon visited the participants in on the project “Assistance to the Albanian Municipalities in the preparation of the Eu and other international projects”. The project of the CEP in cooperation with the US development agency USAID is carried out with the aim to prepare the Albanian Municipalities for the preparation and implementation of projects at the local and regional level, which will be financed from the EU funds and other international organisations. Programs of European territorial cooperation were presented, where Albanian and Slovenian partners can jointly raise funds, exchange experiences, and best practices.

Ms. Tanja Fajon , MEP, highlighted the importance of good preparation of the EU projects and the beneits of cooperation with different partners in the EU countries in the context of the approximation of Albania to the EU. She also stressed the importance of local government in promoting the principles and implementation of EU standards at the local level, considering the fact that work of municipalities directly affects the quality of life of Albanian people.

CEP conducts the training in cooperation with the Balkan Centre for Cooperation and Development, Development Agency USAID and the Embassy of the Republic of Slovenia in Tirana.

The project is funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia in the framework of its International Development Cooperation.

 


 

Evropska poslanka ga. Tanja Fajon je obiskala projekt CEP »Pomoč albanskim občinam na področju priprave EU in drugih mednarodnih projektov

Evropska poslanka ga. Tanja Fajon je danes obiskala udeležence projekta CEP »Pomoč albanskim občinam na področju priprave EU in drugih mednarodnih projektov. Projekt Centra za evropsko prihodnost se izvaja v sodelovanju z ameriško razvojno agencijo USAID z ciljem usposobiti albanske občine za pripravo in izvedbo projektov na lokalni in regionalni ravni, ki bodo financirani iz EU in sredstev drugih mednarodnih donatorjev. Predstavljeni so bili programi evropskega teritorialnega sodelovanje, kjer lahko albanski in slovenski partnerji skupaj pridobivajo sredstva in izmenjujejo izkušnje in dobre prakse.

EP Tanja Fajon je pred udeleženci delavnice, ki prihajajo iz albanskih občin izpostavila pomen priprave dobrih EU projektov in prednosti sodelovanja s partnerji v EU državah v kontekstu približevanja Albanije EU.. Prav tako je poudarila pomen lokalne samouprave v promociji principov in uveljavitvi EU standardov na lokalni ravni upoštevajoč, da delo občin neposredno vpliva na kvaliteto življenja prebivalcev Albanije.

CEP pripravlja usposabljanje v sodelovanju Balkanskim centrom za sodelovanje in razvoj, razvojno agencijo USAID in Veleposlaništvom RS v Tirani.

Projekt je financiran iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje Ministrstva za zunanje zadeve.

 

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me