www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Second IPA Training 163The second part of the training for the representatives of Albanian local government units on the Preparation of EU and Other International Projects that was prepared within the framework of the International Development Cooperation of the Republic of Slovenia and in cooperation with the US Development Agency (USAID), has been concluded today, on 28 April.

Two workshops in the city of Vlora and Tirana were attended by 24 participants, coming from the Cabinet of the Prime Minister, the Ministry for European Integration, regional agencies, the Albanian municipalities Korca, Vlora, Kolonje, Fier, Patos, Berat, Lushnje, Kucove, Shkodra, as well as from non-governmental organizations. The aim of the project was to raise the competence of civil servants, who will be in the future more actively involved in the identification, preparation and implementation of local projects financed by donor funds. Participants particularly emphasised the usefulness of the Slovenian experience with the implementation of EU projects. Upon conclusion, participants presented drafts of projects in the area of tourism development based on rich cultural heritage, youth employment and management of forest areas. Participants will use the acquired knowledge for applying to EU tender programs (programs of cross-border and transnational cooperation). Ambassador of the Republic of Slovenia in Tirana H. E. Ms. Lea Stančič and director of USAID Albania Mr. Marcus Johnson attended the closure of the project and certificate ceremony.

The training is organised by the Centre for European Perspective in cooperation the Balkan Centre for Cooperation and Development, Development Agency USAID and the Embassy of the Republic of Slovenia in Tirana.

CEPmrss znak manjsiusaid logo


Zaključek projekta »Izobraževanje albanskim občin za pripravo projektov financiranih iz programov EU in drugih mednarodnih donatorjev«

V okviru Mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije in ob sodelovanju z ameriško razvojno agencijo USAID se je danes (28. aprila 2016) zaključil drugi del usposabljanja predstavnikov albanskih občin in predstavnikov regionalnih agencij s področja priprave projektov financiranih iz programov EU in ostalih donatorjev. Dveh delavnic v mestu Vlore in Tirani se je udeležilo 24 udeležencev, ki prihajajo iz kabineta ministrskega predsednika, ministrstva za evropske integracije, regionalnih agencij, albanskih občin Korča, Vlore, Kolonje, Fier, Patos, Berat, Lushnje, Kučove, Skadra, ter nevladnih organizacij. Namen projekta je bil dvigniti usposobljenost javnih uslužbencev, ki bodo v prihodnje lahko zato še aktivnejše sodelovali na področju identifikacije, priprave in izvedbe lokalnih projektov sofinanciranih iz sredstev donatorjev. Udeleženci so posebej izpostavili uporabnost slovenskih izkušenj z izvajanjem EU projektov. Ob zaključku so udeleženci predstavili pripravljene osnutke projektov s področij turističnega razvoja na osnovi bogate kulturne dediščine, zaposlovanja mladih in upravljanja gozdnih površin. Udeleženci bodo uporabili pridobljena znanja za prijave občin na razpise EU programov (programi čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja). Zaključka projekta in slovesne podelitve certifikatov sta se udeležila veleposlanica RS v Tirani njen ekscelenca Lea Stančič in direktor USAID Albanija g. Marcus Johnson.

CEP pripravlja usposabljanje v sodelovanju Balkanskim centrom za sodelovanje in razvoj, razvojno agencijo USAID in Veleposlaništvom RS v Tirani.

Projekt je financiran iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje Ministrstva za zunanje zadeve.

 

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me