www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

IMG 20150514 164237Between 11th and 13th of May 2016, 50 young people, 30 from BiH and 20 from Kosovo, will participate at Podim conference in Maribor, as part of the training for young entrepreneurs. Participants were selected based on an application in which they presented their start-up, while a group of experts has assessed the originality of the idea and its presentation. 10 teams from BiH and 8 from Kosovo were chosen to participate.

Programme of the conference is available at http://podim.org/en-us/programme

The aim of the project that Center for European Perspective envisaged is to raise the importance of entrepreneurship among the youth of BiH and Kosovo; while participating at the conference will increase their possibility of realization of entrepreneurial idea and search for potential investors.

Participants are provided with a free ticket to Podim international conference, transport, accommodation and nurtrition, while they will also be provided with an additional day, which will be held on 13th of May at Jable castle in Ljubljana.

The project is funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia in the framework of its International Development Cooperation.


mrss znak manjsiSpodbujanje podjetništva med mladimi iz BiH in Kosova

Med 11. in 13. majem se bo 50 mladih, 30 iz BiH in 20 s Kosova udeležilo konference Podim v Mariboru, kot del usposabljanja za mlade podjetnike. Mladi so bili za udeležbo izbrani na podlagi predhodne prijave v kateri so predstavili svoj start-up, ekipa strokovnjakov pa je ocenjevala originalnost ideje ter samo predstavitev le-te. Izbranih je bilo 10 ekip iz BiH ter 8 ekip s Kosova.

Program konference je dostopen na http://podim.org/en-us/programme

V okviru projekta želi Center za evropsko prihodnost mladim iz BiH in Kosova predstaviti pomembnost podjetništva; sodelovanje ter predstavitev njihove ideje na sami konferenci pa jim bo izdatno povečalo možnost realizacije podjetniške ideje ter iskanje potencialnih sponzorjev.

Udeležencem je omogočeno brezplačno sodelovanje na mednarodni konferenci Podim, prevoz, bivanje ter hrana, prav tako pa bodo deležni dodatnega programa 13. 5. 2016, ki se bo izvedel na gradu Jable v Ljubljani.

Projekt je financiran iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje Ministrstva za zunanje zadeve.

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me