www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

EU

On Europe Day held on 9 May, we celebrate peace and unity in Europe. Europe Day is one of the important symbols of the European Union, adopted by the Council of European Union in Milan in 1986 and represents the celebration of the anniversary of the historical 'Schuman declaration'.

 

At a speech in Paris in 1950, Robert Schuman, the then French foreign minister, set out his idea for a new form of political cooperation in Europe, which would make war between Europe’s nations unthinkable. His vision was to create a European institution that would pool and manage coal and steel production. A treaty creating European Coal and Steal Community was signed in 1951. Schuman’s proposal is considered to be the beginning of what is now the European Union.

Vse najboljše, ob dnevu Evrope

Na dan Evrope, 9. maja, praznujemo mir in enotnost v Evropi. Dan Evrope je eden od simbolov Evropske unije, ki ga je Svet Evropske unije sprejel na vrhu v Milanu leta 1986 in predstavlja obeleževanje obletnice Schumanove deklaracije.

Robert Schuman je namreč leta 1950 predlagal novo obliko političnega sodelovanja v Evropi, ki bi zagotavljala mir med narodi Evrope. Zavzemal se je za oblikovanje evropske institucije, ki bi skrbel aza skupno upravljanje industrije premoga in jekla. Leta 1951 so tako podpisali Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, Schumanov predlog pa predstavlja začetek povezovanja držav v Evropsko unijo, ki jo poznamo danes.

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me