www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

IMG 2716Between 12th and 15th April, CEP has together with the Ministry of Defence (MoD) and the Slovenian Armed Forces (SAF) organized a seminar for Montenegrin public officials as a support to Montenegro joining NATO held in Podgorica.

Seminar was opened by State Secretary of the Ministry of Defense of Montenegro Bojan Šarkić and Slovenian
Ambassador in Podgorica Mitja Močnik. Both emphasized the excellent cooperation between Slovenia and Montenegro in defense and other areas, and the usefulness of such seminars and training, in which Slovenia shares its experiences with Montenegro, helping the country joining NATO. Introduction remarks were delivered by the project manager, Ivana Boštjančič Pulko.

On the first day participants have touched upon topics such as Role of Nato in ensuring national security and geostrategic importance and transferring of Slovenian good practices of being part of Nato.

Second day touched upon Cybersecurity, Small states in Nato and Integrity.

On third and fourth day groups have changed, and this time they have focused on more practical topics, such as Gender equality, Integrity in Defense sector, and workshops where they have put themselves into different roles and tried out in practice things they have previously learned.
Both seminars included more than 40 participants, topics were methodologically presented in an interactive way, through guided discussions and workshops, and participants were invited to present action plans.

After successful participation participants have also received certificates signed by dr. Gorazd Justinek, CEP director and Ministry of Defence, Andreja Katič.

The project is part of the CEP programme activities financed by the Ministry of Foreign Affairs through international development cooperation. This is one activity in a series of long-term Slovenia's support for Montenegro in the field of defence and second one by CEP, which in 2015 organized a very successful training related to gender equality in the defence sector.


MRSS znak večjiSeminar za črnogorske javne uslužbence z namenom podpore Črni Gori pri vstopanju v Nato

Center za evropsko prihodnost (CEP) je v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije (MO) in Slovensko vojsko (SV) med 12. in 15. aprilom organiziral seminar za črnogorske javne uslužbence z namenom podpore Črni Gori pri vstopanju v Nato, ki se je odvijal v Podgorici.

Seminar sta odprla državni sekretar Ministrstva za obrambo Črne Gore Bojan Šarkić in slovenski veleposlanik v Podgorici Mitja Močnik. Oba sta poudarila odlično sodelovanje med Slovenijo in Črno Goro na obrambnem ter drugih področjih in koristnost tovrstnih seminarjev in usposabljanj, v katerih Slovenija deli svoje izkušnje s Črno Goro, kar državi pripomore v približevanju zvezi Nato. Uvodne besede so bile podane s strani vodje projekta, Ivane Boštjančič Pulko.

Prvi dan so se udeleženci dotaknili tem, kot so vloga Nata pri zagotavljanju nacionalne varnosti in geostrateškega pomena ter prenos slovenskih dobrih praks glede članstva v Natu.
Drugi dan so bile obravnavane teme kot je cybersecurity, majhne države v Natu ter integriteta.

Na tretji in četrti dan so se skupine spremenile, in tokrat so se osredotočili na bolj praktične teme, kot so enakost spolov, integriteta v sektorju za obrambo, in delavnice, kjer so v različnih vlogah preizkušali v praksi stvari, ki so jih prej naučili.

V obeh seminarjih je bilo vključenih več kot 40 udeležencev, metodološko pa so tematike bile predstavljene na interaktiven način, skozi vodeno diskusijo in delavnice, kjer so udeleženci aktivno sodelovali v razpravi in predstavljali akcijske načrte za delovanje na omenjenih področjih.

Po uspešnem zaključku usposabljanja so udeleženci prejeli tudi certifikate podpisane s strani dr. Gorazda Justinka, direktorja CEP ter ministrice za obrambo Andreje Katič.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje Republike Slovenije. Aktivnost predstavlja eno v nizu dolgoletne podpore Slovenije Črni Gori na obrambnem področju ter drugo s strani CEP, ki je v letu 2015 organiziral zelo uspešno usposabljanje na področju enakosti spolov v obrambnem sektorju.

 

IMG 2547IMG 2626IMG 2675IMG 2697

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me