www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

MRSS znak manjsiIn the framework of the project ‘Assistance to Albanian municipalities in the preparation of the EU and other international projects’ between 18 and 21 April 2017 Centre for European Perspective (CEP) will conduct the first workshop in Albanian Vlora.

The first workshop is intended to present a variety of financing options, the whole project cycle and project design. Particular emphasis will be placed on project design whereas Slovenian experts will share their experiences in the preparation and implementation of such projects. The workshop will be attended by representatives of the Albanian municipalities, regional development agencies and regional youth centres. In the workshop, participants will present their own project ideas as well and with Slovenian experts they will look for possibilities for their realization. The second workshop within the above mentioned project will take place in May.

CEP is preparing a training in cooperation with the Balkan Center for Cooperation and Development (BCCD), the American development agency USAID and the Embassy of the Republic of Slovenia in Tirana.

The project is part of the CEP program activities financed by the Ministry of Foreign Affairs in the scope of international development cooperation.


Napoved: CEP z delavnico za pripravo EU in drugih projektov za predstavnike albanskih občin

Center za evropsko prihodnost (CEP) bo v okviru projekta 'Pomoč albanskim občinam na področju priprave EU in drugih mednarodnih projektov' med 18. in 21. aprilom 2017 v albanski Vlori izvedel prvo delavnico.

Prva delavnica je namenjena predstavitvi različnih možnosti financiranja, razumevanju in izvajanju projektnega cikla ter zasnovi projektov. Poseben poudarek bo namenjen zasnovi projektov, slovenski strokovnjaki pa bodo ob tem predstavili konkretne izkušnje s pripravami in prijavljanjem tovrstnih projektov. Delavnice se bodo udeležili predstavniki albanskih občin, razvojnih agencij in regionalnih mladinskih centrov. V okviru delavnice bodo udeleženci predstavili tudi lastne projektne ideje in s strokovnjaki iskali možnosti za njihovo uresničitev. Nadaljevanje usposabljanja bo potekalo z drugo delavnico v mesecu maju.

CEP pripravlja usposabljanje v sodelovanju z Balkanskim centrom za sodelovanje in razvoj (BCCD), ameriško razvojno agencijo USAID in Veleposlaništvom RS v Tirani.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me