www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

CEP logoVčeraj, 20. aprila 2017 je ministrica za obrambo Andreja Katič imenovala medresorsko delovno skupino za ustanovitev medresorskega centra za usposabljanje vojakov, policistov in civilnih oseb za sodelovanje v mirovnih operacijah in misijah, katere članici sta na strani CEP tudi Ivana Boštjančič Pulko in Ingrid Omahna.

Medresorski center oz. skupni sistem usposabljanja vojaških, policijskih in civilnih oseb za sodelovanje v mirovnih operacijah in misijah bo temeljil na izpolnjevanju pravic, dolžnosti in obveznosti, ki jih ima Slovenija kot članica OZN in drugih mednarodnih organizacij. Z ustanovitvijo centra za usposabljanje na državni ravni, ki bo baziral na razpoložljivih nacionalnih vojaških, policijskih in civilnih zmogljivostih in sposobnostih, bo odpravljena precejšnja resorna in področna sistemska zaprtost, ki je v razvojnem smislu do zdaj pomenila največjo oviro še bolj učinkoviti izrabi vloženih finančnih, kadrovskih in materialnih virov, pa tudi pridobljenih vedenj, znanj in veščin v mirovnih operacijah in misijah Nata, EU, OZN in OVSE.

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me