www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

photo 11

In the framework of the project ‘Assistance to Albanian municipalities in the preparation of the EU and other international projects’ between 23 and 26 May 2017 Centre for European Perspective (CEP) is conducting this year’s second workshop in Tirana. The workshop is a continuation of the first workshop that was held in April in Albanian Vlora. Same participants continue with the preparation of their project proposals.

Participants are representatives of local government (different municipalities and regional development agencies), various ministries, university and Donor Coordination Office of the Prime Minister. The workshop started with the presentations of logical frameworks that were prepared by all participants’ groups. Preparation of the log frames took place during the last four weeks since the first workshop has finished. The second workshop addresses the familiarization with the standard grant application pack, budget planning, risk assessment, horizontal principles, project partner search and project implementation (including reporting, evaluation and dissemination). The main objective of the second workshop is that each group of participants prepare an outline of the project proposal that could successfully compete in a concrete call.

The very successful project initially started in 2012 with a focus on strengthening the capacities of the Albanian Institutions for disbursement of funds from Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA). Since then, CEP conducted 8 workshops on project preparation for civil servants. Last year’s follow up on training shows that 71 project applications were submitted with 27 projects awarded (these figures are from December 2016).

CEP is preparing a training in cooperation with the Balkan Center for Cooperation and Development (BCCD), the American development agency USAID and the Embassy of the Republic of Slovenia in Tirana.

The project is part of the CEP program activities financed by the Ministry of Foreign Affairs in the scope of international development cooperation.

Photos: BCCD


Pripravimo uspešen projektni predlog - druga delavnica CEP v Tirani

Center za evropsko prihodnost (CEP) v okviru projekta 'Pomoč albanskim občinam na področju priprave EU in drugih mednarodnih projektov' med 23. in 26. majem 2017 v Tirani izvaja letošnjo drugo delavnico. Delavnica je nadaljevanje prve delavnice, ki je bila izvedena aprila. Ista skupina udeležencev nadaljuje s pripravami projektnih predlogov.

Udeleženci so predvsem predstavniki lokalnih oblasti (različnih občin in razvojnih agencij), med njimi pa so tudi predstavniki nekaterih ministrstev, univerze in urada predsednika vlade za koordinacijo donatorjev. Delavnica se je začela s predstavitvijo in pregledom logičnih okvirjev projektnih idej, ki so jih udeleženci, razdeljeni v skupine, pripravili v štirih tednih, kolikor je minilo od prve delavnice. V okviru druge delavnice bodo udeleženci med drugim podrobno spoznali standardno obliko projektnih razpisov, pripravo finančnega načrta projekta, oceno tveganja, upoštevanje horizontalnih načel, iskanje projektnih partnerjev in samo izvajanje pridobljenih projektov (vključno s poročanjem, evalvacijo ter diseminacijo). Cilj druge delavnice je, da ima vsaka skupina udeležencev ob koncu zasnovan okvirni projektni predlog, ki bi lahko uspešno konkuriral na konkretnem razpisu.

CEP podobna usposabljanja za albanske javne uslužbence uspešno izvaja že od leta 2012. Podatki iz decembra 2016 so zelo spodbudni in kažejo, da so občine in razvojne agencije, ki so sodelovale na usposabljanju minulo leto, prijavile 71 projektov, pri čemer so bila sredstva dodeljena 27 projektom v skupni vrednosti dobrih 3,7 milijona evrov.

CEP pripravlja usposabljanje v sodelovanju z Balkanskim centrom za sodelovanje in razvoj (BCCD), ameriško razvojno agencijo USAID in Veleposlaništvom RS v Tirani.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.

Fotografije: BCCD

 

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me