www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ROSE SB Members interrupted during 3rd Steering Board Meeting on 31 August 2017A new website www.roseslovenia.eu was developed and the website www.slovenskieracun.si was updated for providing support and useful information to the public service providers in carrying out their upcoming responsibility to receive eInvoice when sent in European standard. The website will be regularly updated as it tracks developments of “Readiness Of Slovenian E-invoicing (ROSE)” Action, whose implementation is under way and supported by the European Union.

The Action implementers - representatives of Public Payments Administration of the Republic of Slovenia, Centre for European Perspective, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, Mojdenar IT and ZZI gathered on 31 August 2017 at 3rd Steering Board meeting, reviewed accomplishments and planned tasks and approved presented website.

Among important issues of the Steering Board meeting was also, a decision to start with intensive preparation of the national conference titled “Will we be ready for EU standard for eInvoice” which will take place on 22 September 2017 in Ljubljana, Slovenia.


OBJAVA SPLETNE STRANI ZA ROSE – “Readiness Of Slovenian E-invocing” UKREP

Oblikovana je spletna stran www.roseslovenia.eu, hkrati pa so bile narejene dopolnitve na spletni strani Slovenski e-Račun (www.slovenskieracun.si), z namero, da se s pomočjo spletne strani zagotavlja podpora in uporabne informacije izvajalcem javnih storitev pri izvajanju prihajajoče obveznosti o sprejemu e-računa, ko bo poslan v EU standardu. Na spletni strani bodo redno objavljene dopolnitve in novice, saj spletna stran spremlja napredek ukrepa “Readiness Of Slovenian E-invoicing (ROSE)”, katerega izvedbo, ki je v teku, podpira Evropska unija.

Nosilci ukrepa - predstavniki Uprave Republike Slovenije za javna plačila, Centra za evropsko prihodnost, Gospodarske zbornice Slovenije, podjetji Mojdenar IT d.o.o. in ZZI d.o.o. so se zbrali 31.8.2017 na tretjem sestanku usmerjevalnega odbora, se seznanili z dosežki in načrtovanimi nalogami ter potrdili predstavljeno spletno stran.

Med pomembnimi odločitvami usmerjevalnega odbora je tudi odločitev o začetku intenzivnih priprav na nacionalno konferenco z naslovom “Bomo pripravljeni na EU standard za e-račun?”, ki bo organizirana 22. septembra 2017 v Ljubljani.

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me