Print

CEP-logoCentre for European Perspective (CEP) continues its project 'EU Pre-Accession Assistance to Montenegro'. Slovenian Expert, dr Miha Trampuž, will between 27 and 29 May 2013 consult and offer support to the Montenegrin Intellectual Property Office regarding the Copyright and Related Rights Act. The main aim of the project is to support Montenegro on its way to harmonize its national legislation with the EU acquis.

In the framework of the project Slovenian experts have already offered consultation and support to the Montenegrin ministries in the field of Public Procurement, Company Law, Competition Policy and Regional Policy & Coordination of Structural Instruments.

_____________________________________________________________________________________________________

MRSS znak večjiCEP nadaljuje projekt 'Pomoč pri procesu pogajanj o pristopu k EU' v Črni gori

Slovenski strokovnjak dr. Miha Trampuž bo med 27. In 29. majem 2013 svetoval in nudil pomoč črnogorskemu Uradu za intelektualno lastnino v zvezi z zakonodajo s področja avtorskih in sorodnih pravic. Glavni namen projekta je podpora Črni gori pri harmonizaciji nacionalne zakonodaje z zakonodajo EU.

V okviru omenjenega projekta so slovenski strokovnjaki že svetovali in nudili podporo pristojnim črnogorskim ministrstvom in sicer na področjih javnega naročanja, prava gospodarskih družb, politike konkurenčnosti ter regionalne politike in koordinacije strukturnih instrumentov.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.