Print

CEP logo če ni slikeSlovenian Expert, MSc. Radovan Tavzes, will between 9 and 13 December 2013 consult and offer support to the Montenegrin Ministry of Sustainable Development and Tourism regarding the Waste Management Legislation. The main aim of the project is to support Montenegro on its way to harmonize its national waste management legislation with the EU acquis.

Within the project 'EU Pre-Accession Assistance to Montenegro' Slovenian experts have already offered consultation and support to the Montenegrin ministries in the field of Public Procurement, Company Law, Competition Policy and Regional Policy & Coordination of Structural Instruments.

_____________________________________________________________________________________________________

MRSS znak večjiCEP nadaljuje projekt 'Pomoč pri procesu pogajanj o pristopu k EU' v Črni gori.

Slovenski strokovnjak mag. Radovan Tavzes bo med 9. in 13. decembrom 2013 svetoval in nudil pomoč črnogorskemu Ministrstvu za trajnostni razvoj in turizem (Ministarstvo održivog razvoja i turizma) v zvezi z zakonodajo s področja ravnanja z odpadki. Glavni namen projekta je podpora Črni Gori pri harmonizaciji nacionalnega zakona o ravnanju z odpadki z zakonodajo EU.

V okviru projekta 'Pomoč pri procesu pogajanj o pristopu k EU' v Črni gori so slovenski strokovnjaki že svetovali in nudili podporo pristojnim črnogorskim ministrstvom in sicer na področjih javnega naročanja, prava gospodarskih družb, politike konkurenčnosti ter regionalne politike in koordinacije strukturnih instrumentov.