www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

sestanek jun 2016 Srbija PosmatracOn 6-7 June 2016, a meeting with high representatives of state authorities was held in Belgrade, which initiated successfully an active involvement of stakeholders of public administration of Republic of Serbia in the two-year International Development Assistance project of Republic of Slovenia with Republic of Serbia.

The meeting took place at the Agency for the fight against corruption who coordinates the project for Serbian side and it involved representatives of the Prime Minister’s Office, Ministry of Finance, Ministry of Justice, Ministry of Interior, Treasury, and Agency for Business Registers and Administration for Public Procurement, in addition to representatives of the Agency. The project plans to improve conditions for transparency and accountability in functioning of the public administration. With this aim, the intention is to develop an application for easy monitoring of financial transactions of the state. In the discussions, the exchange of information took place, which will be the base for the preparation of draft action plan of engagement of state authorities who hold necessary databases and registers.

The project is part of the programme activities funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia with funds for international development cooperation.


mrss znak manjsiSestanek s predstavniki Republike Srbije v okviru projekta Mednarodnega razvojnega sodelovanja za pomoč pri preprečevanju korupcije

V Beogradu je 6. in 7. junija 2016 uspešno opravljen sestanek s predstavniki državne uprave Republike Srbije in s tem sproženo aktivno vključevanje deležnikov javne uprave Republike Srbije v projekt Mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije z Republiko Srbijo. Sestanek je potekal na Agenciji za boj proti korupciji, ki koordinira projekt na srbski strani, poleg predstavnikov Agencije pa so se ga udeležili tudi predstavniki Kabineta predsednika vlade, Ministrstva za finance, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za notranje zadeve, Uprave za trezor, Agencije za poslovne registre in Uprave za javne nabave. Cilj projekta je izboljšati pogoje za transparentnost in odgovornost v delovanju javne uprave. V ta namen bo v okviru projekta razvita aplikacija, ki bo na enostaven način spremljala finančne transakcije države. V pogovorih so bile izmenjane informacije, na osnovi katerih bo izdelan osnutek akcijskega načrta, s katerim bo zagotovljeno sodelovanja tistih institucij javne uprave, ki razpolagajo z bazami podatkov in registri.

Projekt je del programskih aktivnosti, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me