Print

ceplogorgbMontenegro has to, in a period of adaptation of legislation in EU accession negotiations on Chapter 27 – Environment and climate change, pay special attention to industrial pollution and waste management.

In the scope of CEP project: “Assistance to Montenegro in negotiations on accession to the EU-2016” a workshop for the public employees of Ministry of Sustainable Development and Tourism will be conducted on 4th and 5th October for the Chapter 27 – Environment and climate change. The main subject of this consulting will be “Overview of draft negotiating framework for the start of negotiations on industrial pollution and waste management within the framework of Chapter 27 - Environment and climate change.”

The workshop will be carried out by Slovenian expert Radovan Tavzes.

The project is part of the CEP program activities financed by the Ministry of Foreign Affairs in the scope of international development cooperation.


mrss znak manjsiPomoč Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU 2016 poglavje 27 – Okolje in klimatske spremembe

Črna gora mora v obdobju prilagajanja zakonodaje zaradi pristopa k EU v poglavju 27 - Okolje in klimatske spremembe posebno pozornost nameniti industrijskemu onesnaževanju in ravnanju z odpadki.

V okviru projekta CEP »Pomoč Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU-2016« se bo 4. in 5. oktobra izvedla delavnica za javne uslužbence Ministrstva za trajnostni razvoj in turizem za poglavje 27-Okolje in klimatske spremembe. Osrednja tema tega svetovanja bo »Pregled predloga pogajalskih pozicij za začetek pogajanja za področji industrijskega onesnaževanja in ravnanja z odpadki v okviru poglavja 27 - Okolje in podnebne razmere«.

Delavnico bo izvajal slovenski strokovnjak Radovan Tavzes.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.