www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

financeMacedonia will receive support for the accession to the EU in the Chapter 24 in the framework of the programme of Slovenia’s Development Cooperation and the focus of this support will in next two years (2017-2018) be to build capacities in the area of financial investigations. From 26 to 29 June 2017 a workshop will take place in Macedonia involving those in Slovenian and Macedonia who direct the work of investigation and suppression of organised crime and corruption.

They will exchange experiences and recognise differences, which can significantly influence the success of identification and confiscation of proceeds of crime and property of unlawful origin. Since the main motive of perpetrators of organised crime as well as means for their functioning, is to gain proceeds, financial investigations and confiscation of proceeds of crime are important tool in fight against organised crime and corruption. The project, managed by the Centre for European Perspective, is conducted in the cooperation with the Ministry of Interior/Police, Ministry of Justice, Specialised State Prosecutor’s Office for Organised Crime and Corruption and Financial Administration of the Republic of Slovenia.

The project is part of the programme activities funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia with funds for international development cooperation.


Makedoniji pomoč Slovenije na področju finančnih preiskav

Makedonija bo v okviru programa mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije prejela pomoč pri približevanju EU v poglavju 24, pomoč pa se bo v naslednjih dveh letih (2017-2018) osredotočala na krepitev zmogljivosti na področju finančnih preiskav. Od 26.-29.6.2017 bo v Makedoniji potekala delavnica, na kateri bodo izmenjali izkušnje tisti, ki so v Sloveniji in Makedoniji vključeni v usmerjane dela pri preiskovanju in pregonu organiziranega kriminala in korupcije, in ugotavljali razlike, ki lahko pomembno vplivajo na uspešnost ugotavljanja in odvzema protipravno pridobljene premoženjske koristi in premoženja nezakonitega izvora. Ker je glavni motiv in hkrati sredstvo za delovanje storilcev organiziranega kriminala pridobitev premoženjske koristi, so finančne preiskave in odvzem premoženja nezakonitega izvora pomembno orodje v boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Projekt, ki ga vodi Center za evropsko prihodnost, se izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve/Policijo, Ministrstvom za pravosodje, Specializiranim državnim tožilstvom in Finančno upravo Republike Slovenije.

Projekt je del programskih aktivnosti, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.

 

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me