Print

Po letu 2008, ko se je EU soočila s svojo prvo veliko notranjo krizo, ki jo je povzročilo razsipno in nenadzorovano trošenje proračunskih sredstev v nekaterih državah sredozemskega dela EU, se je leta 2015 EU ponovno znašla v primežu nove krize, ki utegne imeti hujše in bolj daljnosežne posledice, kot jih je imela evrska kriza. EU je v svoji pretekli zgodovini uspela pod nemškim vodstvom in z dokaj složnem sodelovanjem vseh držav članic probleme dovolj uspešno razrešiti (tudi ukrajinsko krizo in dogovor o delnih sankcijah proti Ruski federaciji), toda begunska kriza je zaradi porasta medsebojnega nezaupanja in konceptualnih razhajanj med državami članicami, ostro zarezala v evropski pravni red in deklarirane vrednote najbolj uspešne svetovne integracije.