Print

Mineva mesec dni od ne zavezujočega referenduma , ki so ga 6. aprila letos Nizozemci, trenutno predsedujoči EU, izvedli v zvezi z uveljavitvijo sklenjenega Pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino . Izid referenduma, ki je veljaven, saj se je glasovanja udeležilo nekaj več kot 30% volivcev, pa je vnesel v že tako močno načeto enotnost EU dodaten nemir. Proti sporazumu se je izjasnilo več kot 63% volivcev, kar je dovolj močno sporočilo, ki nizozemski vladi in parlamentu zelo zmanjšuje manevrski prostor za njegovo ratifikacijo. Brez soglasne potrditve vseh 28 članic pa Pridružitveni sporazum, v sedanji obliki, ne more stopiti v veljavo. Če želijo v EU začeti z uveljavljanjem sporazuma, morajo zelo hitro poiskati "opt-out" način za nizozemsko izločitev iz procesa ratifikacije ter tako omogočiti, da sporazum nekako zaživi. Nizozemska vlada bi na ta način tudi pridobila čas, da poišče izhod iz nastalega, zanjo zelo neprijetnega zapleta.