Print

Odnosi ZDA s Kubo so po zmagi revolucije v veliki meri opredeljevali kubansko zunanjo politiko in njeno pozicijo v mednarodni skupnosti. Odnosi so bili zaznamovani z nezaupanjem in konflikti vse od leta 1959, ko je Fidel Castro uspel vreči režim proameriškega diktatorja Fulgencia Batiste in vzpostavil revolucionarno socialistično državo, ki je v mednarodnem prostoru našla glavno podpornico in zaveznico v Sovjetski zvezi. V desetletjih, ki so sledila, si je vsakokratna ameriška administracija prizadevala osamiti Kubo, tako gospodarsko kot politično. ZDA so izvajale sankcije oz. embargo proti Kubi dlje kot proti katerikoli drugi državi.