Print

mericsProblem kitajske novodobne Svilne poti je, da njen model ni enako uporaben v Aziji, Afriki kot tudi Evropi, predvsem regionalnem delu pobude za države srednje in jugovzhodne Evrope poimenovanem "16+1". Kitajski modeli javnih naročil in kreditinih linij za velike infrastrukturne projekte za članice EU v "16+1," več ali manj niso primerni in atraktivni. Na strani EU obstoji bojazen, da bo Kitajska z novodobno Svilno potjo (Pas, cesta-BRI) postala preveč dominantna, v regiji CEE, to je platformi "16+1", pa preveč prisotna in vplivna na račun EU, in njenih standardov in vrednot. Gledano strateško-globalno, ne more biti v kitajskem interesu fragmenitrana in razdeljena EU, še posebej če želi Kitajska slediti svojim globalnim strateškim interesom, to je svoje ekonomsko sodelovanje in povezovanje širiti na zahod. Ocenjujemo, da postopoma in plazeče vendarle nastopa faza, v kateri Kitajska ugotavlja, da so ustanove EU nujen partner za dialog glede kitajskih naložb v Evropi, pa tudi nujen sogovornik za pogovore glede tistih projektov, ki zahtevajo medsebojno usklajevanje. Platforma EU o povezljivosti je možnost in priložnost, da Kitajska in EU bolj usklajeta svoje projekte vsaj v JVE. Zaznati je, da na Zahodnem Balkanu poteka ekonomsko tekmovanje in recimo temu, posledično geopolitično potegovanje med nekaterimi velikimi igralci: ZDA, EU, Rusko Federacijo, Turčijo, Kitajsko. Očitno je, da v regiji JVE nastaja več pobud, Berlinski proces, Brdo-Brijoni, Podonavska regija, CEI in podobne, ki se s kitajsko BRI prekrivajo, lahko pa da tudi razhajajo. BRI oziroma "16+1", v osnovi nudi možnosti za večje gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Kitajsko.