Print

ruska geoenergetikaNe glede na poskuse in prizadevanja, Rusija ni uspela bistveneje diverzificirati svojih plinskih trgov. Evropski plinski trg je še vedno najpomembnejši za Rusijo, Rusija pa je na drugi strani poglavitni evropski dobavitelj plina. Na eni strani se Evropa sooča s počasnimi koraki pri iskanju alternativnih plinskih virov in oskrbovalnih poti, ki ne bodo vezane na Rusijo, Rusija pa je neuspešna pri zmanjševanju svojih dobav Evropi na račun večjih dobav predvsem v Azijo. Srednjeročno in dolgoročno bo za Rusijo velik izziv prihod večjih količin utekočinjenega plina na evropsko tržišče, kot tudi težave ruskega plinskega sektorja. Zelo verjetno je, da bo Rusija v naslednjih nekaj letih zadrževala svoj tržni delež v Evropi, to je okoli 30 % vsega plina, predvsem zahvaljujoč dolgoročnim pogodbam, cenovni ugodnosti ruskega plina, fleksibilni trgovinski politiki, in pa tudi dejstva, da EU zelo rudimentarno in zelo počasi dejansko vzpostavlja diverzifikacijo, to je oblikuje alternativne vire in poti oskrbe s plinom. Srednjeročno in dolgoročno, pa bo za Rusijo predvsem izziv prihod večjih količin utekočinjenega plina v Evropo. Rusija lahko večje dobave plina Kitajski zagotavlja šele v ne tako bližnji bodočnosti, pa tudi dogovorjene količine plina ne bodo mogle Rusiji v celoti nadomestiti evropskega tržišča. Slednje še vedno ostaja osnovno, in za Rusijo strateško pomembno.