www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

13055314 852219701548750 9121084362440572984 nIn the framework of the International Development Cooperation of the Republic of Slovenia and in cooperation with the US development agency USAID, CEP will start with the implementation of the second four-day training workshop on 25 April for representatives of Albanian Municipalities and representatives of regional agencies in the preparation of European and other projects. The emphasis of the training will be on the preparation of projects at the local and regional level. The process of integration of Albania into the EU currently represents one of the most important challenge and a priority of Albania, furthermore local government has a special significance in the promotion of the principles and implementation of EU standards at the local level.

The second workshop aimed for detailed project design and implementation of proposed projects. Special attention will be devoted to the development of presentational and communicational skills of future project applicants. The workshop will be attended by 24 participants coming from the Prime Ministry, the Ministry for European Integration, regional agencies, non-governmental organizations and Albanian Municipalities Korča, Vlore, Kolonje, Fier, Patos, Berat, Lushnje, Kučove and Skadra.

CEP conducts the training in cooperation with the Balkan Centre for Cooperation and Development, Development Agency USAID and the Embassy of the Republic of Slovenia in Tirana.

The project is funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia in the framework of its International Development Cooperation.

CEPMRSS znak manjsiusaid logo


Druga delavnica v Albaniji: »Izobraževanje albanskih občin za pripravo projektov financiranih iz programov EU in drugih mednarodnih donatorjev«


V okviru Mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije in ob sodelovanju z ameriško razvojno agencijo USAID je Center za evropsko prihodnost (CEP) začel z izvedbo druge štiridnevne delavnice usposabljanja predstavnikov albanskih občin in predstavnikov regionalnih agencij s področja priprave evropskih in drugih projektov. Izobraževanje poteka s poudarkom na pripravi projektov na lokalni in regionalni ravni. Proces vključevanja Albanije v EU predstavlja trenutno najpomembnejši izziv in prioriteto Albanije, lokalna samouprava ima poseben pomen v promociji principov in uveljavitvi EU standardov na lokalni ravni. Druga delavnica je namenjena podrobni zasnovi projektov in izvedbi predlaganih projektov. Posebna pozornost je namenjena razvoju predstavitvenih in komunikacijskih spretnosti bodočih prijaviteljev projektov. Delavnice se udeležuje 24 udeležencev, ki prihajajo iz kabineta ministrskega predsednika, ministrstva za evropske integracije, regionalnih agencij, albanskih občin Korča, Vlore, Kolonje, Fier, Patos, Berat, Lushnje, Kučove, Skadra, ter nevladnih organizacij.

CEP pripravlja usposabljanje v sodelovanju Balkanskim centrom za sodelovanje in razvoj, razvojno agencijo USAID in Veleposlaništvom RS v Tirani.

Projekt je financiran iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje Ministrstva za zunanje zadeve.

 

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me