www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

slovenija srbije zastave 660x330On its path of accomplishing criteria for EU membership, Serbia has firmly addressed issues which will increase transparency of public administration and reduce risk of corruption and other irregularities. The determination to reach concrete results in this area Serbia also showed by expressing interest for support of Slovenia in establishment of the system for simple review of financial transactions of the state in the framework of the international development assistance which Republic of Slovenia devotes to the Republic of Serbia. Meetings will be conducted from 6 to 7 June 2016 with high representatives of the state authorities with the purpose of the production of the analysis of the baseline situation.

The project is part of the programme activities funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia with funds for international development cooperation.


mrss znak manjsiSlovenija pomaga Srbiji pri povečevanju transparentnosti v delovanju države

Srbija se je na svoji poti v izpolnjevanju kriterijev za članstvo v EU odločno lotila aktivnosti, ki bodo povečale transparentnost delovanja javne uprave in zmanjšale tveganja za korupcijo in druge nepravilnosti. Da Srbija želi na tem področju priti do konkretnih rezultatov je pokazala tudi, ko je v okviru razvojne pomoči, ki jo Republika Slovenija namenja Republiki Srbiji, izrazila zainteresiranost za pomoč Slovenije pri vzpostavitvi sistema za enostavno pregledovanje finančnih transakcij države. V namen izdelave analize izhodiščnega stanja bodo od 6. -7.6.2016 v Srbiji opravljeni sestanki s najvišjimi predstavniki institucij državne uprave.

Projekt je del programskih aktivnosti, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me