www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

The Studia diplomatica Slovenica is a collection of books divided into three series: the Fontes series – a collection of sources and international diplomatic documents; the Monographiae series – a collection of key periods of development of Slovenian diplomatic heritage; and the Personae series – biographies of prominent Slovenian diplomats working for multinational states (the Habsburg Monarchy, the Kingdom of Yugoslavia and Socialist Yugoslavia).


Uredniki: Gorazd Justinek, Alen Novalija, Dubravka Šekoranja, Mitja Štrukelj

Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development)

2015 / 156 strani / ISBN 978-961-92839-5-0

Jeziki: slovenščina, angleščina

Cena: 20 €

 Naslovnica knjige Agenda

Cilj publikacije je promocija pravičnega in uravnoteženega svetovnega razvoja ter mednarodnega sodelovanja.  Pomembno je, da tudi na ta način prispevamo k boljši splošni ozaveščenosti o globalnih razvojnih izzivih ter o mednarodnih in nacionalnih prizadevanjih, da se na te izzive ustrezno in učinkovito odzovemo.  Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 je akcijski načrt za ljudi, planet in blaginjo, ki si prizadeva tudi za okrepitev svetovnega miru in večjo svobodo.

 
 The goal of this publication is to promote orderly and balanced global development and international development cooperation. It is vital that we contribute to raising general awareness of global development challenges as well as the international and national efforts being made in order to respond to them adequately and effectively. The 2030 Agenda for Sustainable Development is a plan of action for people, planet and prosperity and it also seeks to strengthen universal peace and larger freedom.

 

 

 


Avtorja: Marc, Pogačnik

Diplomatski praktikum

Naslovnica

 Knjiga je praktični vodnik za delo v diplomaciji. Preprosto in pregledno obravnava vprašanja, s katerimi se srečuje diplomatska praksa, pri tem pa črpa iz izkušenj mlade slovenske diplomacije ter tudi iz slovenske diplomatske zgodovine. Vodnik obravnava številne vidike vsakdanjega dela na veleposlaništvih in konzulatih (diplomatsko poročanje, vodenje pogovorov, diplomatski protokol, materialno poslovanje in varnost na predstavništvih, etika in integriteta diplomata, gospodarska diplomacija, javna diplomacija itd.), posebna pozornost pa je posvečena osebnosti diplomata. Priročnik je namenjen predvsem v tujino napotenim diplomatom, vendar obravnava tudi delo diplomata v notranji službi ter organizacijo zunanjega ministrstva. Priročnik je prilagojen slovenskim razmeram in  diplomatskemu delovanju majhne, mlade države z omejenimi človeškimi in materialnimi viri.   

Diplomatski praktikum je namenjen predvsem diplomatom začetnikom, zlasti mladim diplomatom v slovenskem zunanjem ministrstvu. Vsaj občasno ga bodo lahko koristno uporabili tudi že aktivni diplomati. V pomoč bo tudi ne kariernim diplomatom. Študentom mednarodnih odnosov in vsem drugim, ki jih zanima diplomacija, ponuja vpogled v vsakdanjo diplomatsko prakso. Koristen utegne biti tudi drugim "uporabnikom" diplomacije, na primer podjetnikom, da bi lažje razumeli način dela, možnosti in tudi omejitve diplomacije.

Kot osnova za priročnik - ki je hkrati tudi novo izvirno strokovno delo slovenskih diplomatov -  je služilo gradivo za predavanja v okviru diplomatskega izpita ter raznolik izbor tujih del s tega področja. Strokovna recenzenta dela sta bila prof. dr. Ernest Petrič in veleposlanik dr. Božo Cerar.

 


Urednika: Andrej Rahten, Janez Šumrada

Velikih pet in nastanek Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev

2011 / 480 strani / ISBN 978-961-92839-3-6

Jeziki: slovenščina, francoščina

Cena: 35 €

Velikih pet naslovnica 2010V knjigi je prvič na enem mestu in na podlagi primarnih virov predstavljena politika petih zmagovitih velesil do nastanka jugoslovanske države. Študije temeljijo na arhivskem gradivu iz Pariza, Londona, Washingtona, Rima, Tokia, Beograda, Ljubljane in Maribora. Večina arhivskega gradiva je bila doslej v historiografiji še neznana, zato knjiga ne pomeni samo obogatitve slovenske in jugoslovanske diplomatske zgodovine, ampak bo v marsičem dopolnila dosedanje poznavanje politike velesil do Balkana v času nastajanja versajskega sistema.

Za generacijo ustvarjalcev jugoslovanske države je bila Avstro-Ogrska, iz katere so izšli, Slovencem tuja država. Kot je leta 1922 zapisal duhovnik, politik in pisatelj Fran Saleški Finžgar naj bi bili Slovenci dobili svojo šele z nastankom Kraljevine SHS. Paradoksalno so se po enem od pričevanj nad trodelnim imenom nove države navduševali tudi nekateri nekoč najbolj antisrbsko usmerjeni hrvaški politiki. Bolj kot romantično zveneča »Jugoslavija« jih je zanimalo dejstvo, da je »hrvaško ime tedaj vstopilo v diplomatsko terminologijo«. Tudi če pustimo ob strani nesporazum, ko so pisci Versajske pogodbe v zadnji verziji ob zapisu imena nove države »Slovenijo« (Slovénie) pomotoma zamenjali za Slavonijo (Slavonie), se lahko strinjamo z ugotovitvijo, da je bil eden glavnih ciljev jugoslovanske delegacije – mednarodno priznanje – izpolnjen. Zaradi nasprotovanja Italije, ki je spretno iskala razne načine, kako že ob njenem rojstvu čimbolj ohromiti delovanje nove države, so se namreč prav glede statusa delegacije, ki je v Parizu sprva delovala v imenu »Kraljevine Srbije«, med velesilami močno kresala mnenja. Dokler ni vse skupaj presekal kdo drug kot Wilson. Manj uspešen je bil ameriški predsednik pri podpiranju jugoslovanskih zahtev glede meja bodoče države, kar so na svoji koži najbolj izkusili prav Slovenci.

 

 


Avtorja: Rahten, Šumrada.
Uredniki: Božo Cerar, Marcel Koprol, Andrej Kirn

20 let članstva Slovenije v Združenih narodih

2012 / 132 strani / ISBN 978-961-254-429-4

Jeziki : slovenščina

Cena: 20 €

Knjiga je posvečena prelomnemu dogodku pred dvajsetimi leti, natančno 22. maja 1992, ko je Republika Slovenija z včlanitvijo v Organizacijo združenih narodov (OZN) postala del družine svobodnih, suverenih in enakopravnih narodov, ter tako zaključila proces uveljavljanja svoje suverene državnosti. To je pomenilo, da si je morala poleg zagotovitve vrhovnosti in neodvisnosti svoje oblasti nad lastnim ozemljem in prebivalstvom, pridobiti priznanje večine držav, še posebej pa podporo vseh petih stalnih članic Varnostnega sveta OZN.

Knjiga vsebuje prispevke avtorjev, ki so svoja razmišljanja predstavili na znanstvenem posvetu ob 20. obletnici vstopa Republike Slovenije v OZN. Posvet je bil pomemben prispevek k proučevanju zgodovine slovenske diplomacije, obenem pa njegovi zaključki ponujajo uvod v razmislek o nadaljnji rasti diplomacije ter uveljavljanju Slovenije na mednarodni ravni. Slavnostna govornika na posvetu sta bila predsednik Republike Danilo Türk in zunanji minister Karl Erjavec, katerih govora tudi uvajata razprave z okrogle mize. Andrej Rahten predstavi pomembno vlogo delovanja slovenskih diplomatov pri Združenih narodih v času Jugoslovanske zunanje politike, ki so se izkazali s spretnim poznavanjem multilateralne diplomacije. Dimitrij Rupel piše o poznem vstopanju Slovenije v OZN, ki je bilo tesno povezano z negotovostjo Zahoda do posledic razpada Jugoslavije in uživanjem močne podpore slednji s strani neuvrščenih držav. Božo Cerar prikaže slovenske izkušnje v dveh desetletjih delovanja v svetovni organizaciji ter konkretne aktivnosti, s katerimi je prevzela del odgovornosti za zagotavljanje mednarodnega miru in varnosti. Milan Brglez predstavi obeležitev dvajsetletnice kot čas samorefleksije o slovenski zunanji politiki in diplomaciji pri prizadevanjih za nadaljnje utrjevanje slovenskega mednarodnega položaja. Eva Tomič oriše delovanje Slovenije pri zagovarjanju in promoviranju človekovih pravic v okviru OZN, kar ostaja prepoznavni del slovenske zunanje politike. Ana Polak Petrič poda kronološki pregled dogodkov in dejavnosti ter ključnih dokumentov, sprejetih s strani Slovenije in mednarodnih akterjev, ki so privedli do včlanitve Slovenije v OZN.


Ernest Petrič

Zunanja politika - Osnove teorije in praksa (Foreign Policy – Basic Theory and Practice)

2010 / 509 pages / ISBN 978-961-92839-2-9

Price: 45 €

Naslovnica_Zunanja_politika"The book by Dr. Ernest Petrič on the theory and practice of foreign policy is a fitting opener to a new series in the collection Studia diplomatic Slovenica dedicated to monographs on international relations. It is the first work by a Slovenian author dealing systematically in monograph form with the dilemmas of foreign policy as a science. What gives Dr. Petrič an important edge is not only his painstaking theoretical analysis but also his extensive diplomatic experience. Starting his career in the former common state, he has capped it with key positions in Slovenia's diplomatic network since independence, making his views on contemporary diplomatic practice invaluable.

This extensive work, which has been divided into five sections, presents both the author's broader understanding of the theory behind international relations and foreign policy as well as an analysis of cases of actual conduct in the international community, primarily that concerning the policies of "small and new states" such as the Republic of Slovenia. In his examination of this science, Dr. Petrič tackles with utmost precision definitions of numerous basic concepts of foreign policy, making this book particularly useful for the growing number of students of international relations in Slovenia. Fittingly, the author is currently active as a lecturer at three of the four faculties teaching the subject in Slovenia at the time of writing.

 


Ernest Petrič et al.

Slovenski diplomati v slovanskem svetu (Slovene Diplomats in Slavic Countries)

2010 / 472 pages / ISBN 978-961-92839-0-5

Price: € 40

Slovenski_diplomatiThis is an excellent and rare book which analyses and reflects the role of Slovene diplomats in the Slavic countries up till 1990. The main message of the book is that Slavic component is part of the Slovene diplomatic experience. It has contributed
to enhanced diplomatic relations between the Republic of Slovenia and several Slavic countries. Contributions are published in Slovene, Czech and Russian languages. The book was published as part of the Personae series of the Studia diplomatica Slovenica collection.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Andrej Rahten

Izidor Cankar – diplomat dveh Jugoslavij (Izidor Cankar – A Diplomat of Two Yugoslavias)

2009 / 420 pages / ISBN 978-961-92173-8-2

Price: € 40

izidor_cankar_diplomat_pomanjana

The biography Izidor Cankar – A Diplomat of Two Yugoslavias is an account of the diplomatic career of Izidor Cankar in the first and second Yugoslav states. The book outlines Slovenia’s progress from the end of the 19th century to the late 1950s in broad social terms as part of the Austro-Hungarian Empire and the monarchist and communist Yugoslavias. Special attention is given to the international point of view – debates on the Slovenian issue in correspondence involving Slovenian diplomats serving at Yugoslav missions. The book was published as part of the Personae series of the Studia diplomatica Slovenica collection.

 

 

 

 

 


Franc Rozman

Baron Josef Schwegel – spomini in pisma (Baron Josef Schwegel – Memories and Letters)

2007 / 376 pages / ISBN 978-961-92173-0-6

Price: € 34

schwegel_knjigaThe book Baron Josef Schwegel – Memories and Letters contains an autobiography of Baron Josef Schwegel and his notes from the Congress of Berlin. The book sheds light on Schwegel's work in diplomacy and foreign affairs based on his memoirs and the letters he wrote his wife when he was a member of the Austro-Hungarian delegation at the Congress of Berlin. The book was published as part of the Personae series of the Studia diplomatica Slovenica collection.

 

 

 

 

 

 

 

 


Ernest Petrič (chief editor)

Slovenci v očeh Imperija - Priročniki britanskih diplomatov na Pariški mirovni konferenci leta 1919 (Slovenes in the Eyes of an Empire – Handbooks of the British Diplomats Attending the Paris Peace Conference of 1919)

2007 / 524 pages / ISBN 978-961-92173-1-3

Price: € 35

diplomatski prirocnik_knjigaThe book Slovenes in the Eyes of an Empire – Handbooks of the British Diplomats Attending the Paris Peace Conference of 1919 includes a collection of handbooks prepared by the Historical Section at the British Foreign Office for the Versailles peace conference in 1919. Political analyses, texts containing historical and general information (Slovenes, the Yugoslav movement, the Austrian Primorska (Littoral) and Kansan (Carniola) regions, Koroška (Carinthia), Štajerska (Styria)) that were intended to help shape British policy on Central and Southern Europe following World War I. The book was published as part of the Fontes series of the Studia diplomatica Slovenica collection.

 

 

 

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me