www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

za najavo MK policeIn the year 2016 Ministry of Foreign Affairs from the Slovenian International Development Cooperation Fund finances a project for Macedonia, which aims at building capacity for successful investigation of corruption cases. Project is implemented in cooperation with the Ministry of Interior and Police of the Republic of Slovenia.

Activities of the project comprise a training, which will take place from 30 August to 1 September 2016 in Macedonia for managerial-level officials of the Ministry of Interior. The training will be focused at the experience of investigation, which can contribute to building capacities for more successes in investigation cases of corruption in Macedonia, including features and standards which are practices in the investigation of corruption by Slovenia as an EU member. In the continuation of the project a workshop will also be organised which will involve representatives of other state authorities in addition to the officials from the Ministry of Interior and will address experiences in inter-institutional cooperation in investigation of corruption and potentials in Macedonia for improving inter-institutional cooperation in this area.

mrss znak manjsi

Slovenska razvojna pomoč Makedoniji za uspešnejše preiskovanje primerov korupcije

V letu 2016 Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje za Republiko Makedonijo financira projekt, katerega namen je okrepiti zmogljivosti za uspešno preiskovanje primerov korupcije. Projekt se izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo Republike Slovenije.

V okviru aktivnosti projekta bo od 30.8. do 1.9.2016 v Makedoniji potekalo usposabljanje za vodstven kader Ministrstva za notranje zadeve. Usposabljanje bo osredotočeno na izkušnje iz preiskovanja, ki lahko prispevajo k krepitvi zmogljivosti za uspešnejše preiskovanje primerov korupcije v Makedoniji, vključno z značilnostmi in standardi, ki jih je pri preiskovanju korupcije uvedla in jih prakticira Slovenija kot članica EU. V nadaljevanju projekta bo organizirana tudi delavnica, kjer bodo, poleg uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve, vključeni tudi predstavniki drugih državnih organov in bodo obravnavali izkušnje na področju medinstitucionalnega sodelovanja pri preiskovanju korupcije in analiziranju potencialov Makedonije pri izboljševanju medinstitucionalnega sodelovanja na tem področju.

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me