www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Srbija Posmatrac sept 2016On 26-27 September 2016, a workshop took place in Serbia in the framework of the Slovenian Development Cooperation with Republic of Serbia. With the Slovenian support, during the workshop, participants produced action plan for test application and draft action plan, which will outline the development of the application for monitoring of financial flows of public administration, and define cooperation and contribution of individual institutions in the development of the application.

All relevant stakeholders participated: the Agency for the fight against corruption, Agency for Business Registers, Security Information Agency, Ministry of Public Administration and Local Self-Government – Directorate for e-government, Ministry of Interior, Ministry of Justice, Administration for Public Procurement and Ministry of Finance - Treasury. According to the timeline set by participants, the test application will be constructed by the end of this year.

The project plans to improve conditions for transparency and accountability in functioning of the public administration, which is one of the strategic objectives of Serbian public administration reform, which is important also for EU membership.

The project is part of the programme activities funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia with funds for international development cooperation.


mrss znak manjsiDelavnica za Srbijo v okviru projekta Mednarodnega razvojnega sodelovanja za pomoč pri preprečevanju korupcije

V Srbiji je 26.-27. septembra 2016 potekala delavnica v okviru projekta Mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije z Republiko Srbijo. Na delavnici so udeleženci s slovensko pomočjo izdelali akcijski načrt za testno aplikacijo in osnutek akcijskega načrta, ki bo usmerjal razvoj aplikacije za spremljanje finančnih tokov javne uprave in definiral sodelovanje in doprinos posameznih institucij javne uprave pri razvoju aplikacije. Na delavnici so sodelovali ključni deležniki v Republiki Srbiji: Agencija za boj proti korupciji, Agencija za poslovne registre, Bezbednosno-informativna agencija, Ministrstvo za državno upravo in lokalno samoupravo - Direkcija za elektronsko upravo, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za javne nabave in Ministrstvo za finance - Uprava za trezor. Po časovnem načrtu, ki so ga oblikovali udeleženci, bo testne aplikacije izdelana do konca letošnjega leta.

Cilj projekta je izboljšati pogoje za transparentnost in odgovornost v delovanju javne uprave, kar je eden od strateških ciljev reforme javne uprave Republike Srbije, ki je pomemben tudi za članstvo v EU.

Projekt je del programskih aktivnosti, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.

 

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me