www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ceplogorgbCentre for European Perspective (CEP) will start with the second phase on strengthening the independence of the election management bodies on 14 October in Tirana, Albania in the scope of the International Development Cooperation of the Republic of Slovenia. Strengthening of democratic institutions is of upmost importance for Albania as an EU candidate country. In this regard, the electoral system presents on of the cornerstones of a democratic and legal state.

The purpose of the project is to contribute to exchange of experiences and best practices between Albania and Slovenia. It will analyse the process of the electoral law reform as well as how to strengthen the independence of electoral management bodies within the reform process.

The event will be attended by staff members of the Central Electoral Commission of Albania and the Election Commission of the Republic of Slovenia besides electoral experts with experience in the region and beyond, representatives of non-governmental organizations working in the field of elections and electoral processes, members of parliament, representatives of political parties and legal experts.

Speaker of the Parliament of the Republic of Albania, His Excellency Mr Ilir Meta and the Slovenian Ambassador in Albania, Her Excellency Mrs Lea Stančič will officially open the event.

CEP is preparing the training in cooperation with the Central Election Commission and the Embassy of the Republic of Slovenia. The project is funded in the scope of the International Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs.


mrss znak manjsiCEP nadaljuje s projektom »Krepitev neodvisnosti volilnih organov« v Albaniji

V okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije bo Center za evropsko prihodnost (CEP) 14. oktobra 2016, v Tirani, Albanija začel z drugo fazo usposabljanja na temo krepitve neodvisnosti organov upravljanja z volitvami. Krepitev demokratičnih institucij je za Albanijo kot kandidatko za članstvo v EU izjemnega pomena. V ta okvir spada tudi volilni sistem, ki predstavlja enega od temeljev demokratične in pravne države.

Namen projekta je prispevati k izmenjavi izkušenj in najboljših praks med Albanijo in Slovenijo. Analiziran bo proces reforme volilne zakonodaje, ter kako povečati neodvisnost organov za upravljanje volitev znotraj reformnega procesa.

Udeleženci dogodka bodo člani osebja Centralne volilne komisije Albanije, Državne volilne komisije Republike Slovenije, strokovnjaki za volitve z izkušnjami v regiji in izven nje, predstavniki nevladnih organizacij, ki delujejo na področju volitev in volilnih postopkov, člani parlamenta ter predstavniki političnih strank in pravni strokovnjaki.

Dogodek bosta otvorila govornik parlamenta Republike Albanije Nj. eksc. gospod Ilir Meta ter slovenska veleposlanica v Albaniji Nj. eksc. gospa Lea Stančič.

CEP pripravlja usposabljanje v sodelovanju s Centralno volilno komisijo Albanije in Veleposlaništvom Republike Slovenije v Albaniji. Projekt je financiran iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me