www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Pristina1On Wednesday, March 29, CEP organized a workshop for young entrepreneurs from Kosovo. The event was organized in the Innovation Centre Kosovo in order to promote our project that enables 20 youngsters to attend PODIM Conference. It is the leading regional start-up conference, where 800 people of various backgrounds convene – big corporations, start-ups, investors and others.

The workshop attracted a number of young entrepreneurs, who want to launch their own start-up and embrace their entrepreneurial idea. The executive director of CEP dr. Gorazd Justinek presented the source of financing for the project and explained the framework of Slovenia’s Development Cooperation funds, devoted also to job creation and youth development in the region.

Representative of PODIM Conference Matej Rus introduced the leading start-up event in Slovenia and in the region and presented the speakers, moderators, investors and mentors that participated in the previous years and mentioned a couple of names from this year's itineration. He briefed young Kosovo entrepreneurs about the PODIM Challenge, through which 10 best entrepreneurial ideas will be selected and 20 participants from Kosovo will be awarded with transportation, accommodation and participation at the conference free of charge as a result of cooperation between CEP and PODIM.

Pristina2ABC Accelerator representative Milan Lazarevič presented the accelerator that supports the start-ups in Slovenia from the very first phase of development through an intermediary phase in Germany and then the latter stages in Silicon Valley. Young entrepreneurs had numerous questions about the conference and the challenge and the speakers were able to give them advise about the application process, presentation of the ideas and pitching in front of the investors.

The workshop followed a similar workshop that we organized in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina on 22 March.

The project is part of our program activities, financed by the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Slovenia in the framework of Slovenia’s development cooperation.


Kosovski podjetniki v pripravah na iskanje investicij v Sloveniji

MRSS znak manjsiV sredo, 29. marca, se je v Prištini v Innovation Centre Kosovo odvila delavnica za mlade podjetnike s Kosova, katere namen je promocija projekta preko katerega Center za evropsko prihodnost pomaga 20 mladim, da se udeležijo konference PODIM. Gre za vodilno regionalno konferenco za start-upe, kjer se sreča okoli 800 ljudi iz različnih okolij – velike korporacije, start-upi, investitorji in ostali zainteresirani.

Na dogodku se je zbralo veliko število mladih bodočih podjetnikov, ki želijo ustvariti svoj start-up in se podati na pot podjetništva. Direktor CEP dr. Gorazd Justinek je izpostavil, da se celoten projekt izvaja v okviru Razvojnega sodelovanje Republike Slovenije, kjer so mladi in ustvarjanje novih delovnih mest ključna dejavnika.

Predstavnik konference Podim Matej Rus je predstavil osrednji start-up dogodek v Sloveniji in regiji ter izpostavil govorce, moderatorje, investitorje ter mentorje, ki so se v preteklih letih konference udeležili ter nekatere, ki so že potrdili sodelovanje v letu 2017. Kosovske mlade podjetnike so seznanili s prijavo na PODIM Challenge, preko katerega se mladi lahko potegujejo za tridnevni paket, ki vključuje kritje stroškov prevoza, nastanitve in participacije na konferenci PODIM. Udeleženci morajo prijavo podati do konca meseca marca, izbranih pa bo 10 najboljših projektnih predlogov oziroma mladih start-up podjetij.

Predstavnik ABC pospeševalnika Milan Lazarevič je predstavil delo njihove organizacije, ki podpira start-upe vse od začetne faze v Sloveniji, preko napredne v Nemčiji do zrele faze v Silicijevi dolini.

V razpravi so mladi predstavnike iz Slovenije s številnimi konkretnimi vprašanji, predstavniki pa so podali odgovore in napotke glede prijave na izziv, predstavitve ideje ter predstavitve podjetniške zasnove pred investitorji.

Delavnica je sledila podobnemu dogodku, ki ga je CEP izvajal 22. marca v Sarajevu v Bosni in Hercegovini.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me