www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

5This week Centre for European Perspective (CEP) conducts the first workshop this year in the framework of the project ‘Assistance to Albanian municipalities in the preparation of the EU and other international projects’ in Albanian Vlorë.

The training is attended by 27 representatives of local and regional authorities as well as representatives of central public institutions and non-governmental organizations which design and implement projects at the operational level. The workshop started on 18th April with a networking event, followed by the official opening with presentation of project ideas on 19th April. Slovenian trainers, Slavka Zupan and Dimitrij Pur and their Albanian counterpart Elvana Zhezha guide the participants through the whole workshop, starting with the (EU) funding opportunities for Albania and the complete project cycle, from identification, formulation and financing of the project. The workshop will finish today. The second session of this workshop will follow in May 2017.

The project initially started in 2012 with a focus on strengthening the capacities of the Albanian Institutions for disbursement of funds from Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA). Training of Albanian representatives was carried out as a study visit at the CEP premises at Jable castle. Since then, CEP has conducted 8 workshops on project preparation for civil servants. Last year’s follow up on training shows, that 71 project applications were submitted with 27 projects awarded (these figures are from December 2016).

CEP is implementing the workshop in cooperation with the Balkan Center for Cooperation and Development (BCCD), PLGP project of USAID and the Embassy of the Republic of Slovenia in Tirana.

The project is part of the CEP program activities financed by the Ministry of Foreign Affairs in the scope of international development cooperation.


CEP podpira albanske institucije pri pripravi EU in drugih mednarodnih projektov

MRSS znak manjsiCenter za evropsko prihodnost (CEP) v albanski Vlori izvaja prvo delavnico v okviru projekta 'Pomoč albanskim občinam na področju priprave EU in drugih mednarodnih projektov'.

Usposabljanja se udeležuje 27 predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti ter predstavnikov drugih javnih zavodov in nevladnih organizacij, ki razvijajo in izvajajo projekte na operativni ravni. Delavnica se je začela 18. aprila s spoznavnim dogodkom in nadaljevala z uradno otvoritvijo s predstavitvijo projektnih idej. Slovenska strokovnjaka, Slavka Zupan in Dimitrij Pur vodita udeležence skozi vse dni usposabljanja, na katerem predstavljata možnostmi (EU) financiranja za Albanijo ter celotni projektni cikel, od identifikacije in oblikovanja ter financiranja projekta. Delavnica se zaključuje danes. Drugo delavnico, ki je nadaljevanje prve, bo CEP v Albaniji izvedel maja.

Začetki omenjenega projekta segajo v leto 2012, ko se je usposabljanje s poudarkom na krepitvi zmogljivosti albanskih institucij za črpanje sredstev iz instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) izvedlo kot študijski obisk v prostorih CEP na gradu Jable. Od takrat je CEP izvedel 8 delavnic za pripravo projektov za javne uslužbence. Lanskoletni podatki po izvedbi usposabljanja kažejo, da je bilo prijavljenih 71 projektov, pri čemer so bila sredstva dodeljena 27 projektom v skupni vrednosti dobrih 3,7 milijona evrov (analiza je bila opravljena decembra 2016).

CEP pripravlja delavnico v sodelovanju z Balkanskim centrom za sodelovanje in razvoj (BCCD), Ameriško razvojno agencijo (USAID) in Veleposlaništvom Republike Slovenije v Tirani.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me