www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

albaniaIn the framework of the project ‘Assistance to Albanian municipalities in the preparation of the EU and other international projects’ between 23 and 26 May 2017 Centre for European Perspective (CEP) will conduct the second workshop in Tirana. The workshop is continuation of the first workshop that was held in April in Albanian Vlora. Same participants will continue with the preparation of their project ideas.

In the four weeks that have passed since the first workshop the participants prepared a logical frameworks for their project ideas. The logical frameworks were submitted to the trainers who have checked them and will continue to work on them with the participants next week. The main objective of the second workshop is that each group of participants prepare an outline of the project proposal that could successfully compete on a concrete call.

CEP is preparinga training in cooperation with the Balkan Center for Cooperation and Development (BCCD), the American development agency USAID and the Embassy of the Republic of Slovenia in Tirana.

The project is part of the CEP program activities financed by the Ministry of Foreign Affairs in the scope of international development cooperation.


Napoved: Pripravimo uspešen projektni predlog

MRSS znak manjsiCenter za evropsko prihodnost (CEP) bo v okviru projekta 'Pomoč albanskim občinam na področju priprave EU in drugih mednarodnih projektov' med 23. in 26. majem 2017 v Tirani izvedel drugo delavnico. Delavnica je nadaljevanje prve delavnice, ki je bila izvedena aprila. Isti udeleženci bodo nadaljevali s pripravami projektnih idej.

V štirih tednih, kolikor je minilo od prve delavnice, so udeleženci pripravili logični okvir svojih projektnih idej. Slednje so v pregled posredovali trenerjem, ki bodo ideje pregledali in v okviru druge delavnice z udeleženci nadaljevali delo na projektnih predlogih. Cilj druge delavnice je, da ima vsaka skupina udeležencev ob koncu zasnovan okvirni projektni predlog, ki bi lahko uspešno konkuriral na konkretnem razpisu.

CEP pripravlja usposabljanje v sodelovanju z Balkanskim centrom za sodelovanje in razvoj (BCCD), ameriško razvojno agencijo USAID in Veleposlaništvom RS v Tirani.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.

 

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me