www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


image 0 02 05 3eff152570c54f3829c86fbe60b0faaffe89bcbe2817237b8ddce852c88ba791 VIn the period from 26 to 29 June 2017, the first phase of the capacity building process in the field of financial investigations and confiscation of unlawful proceeds and property of unlawful origin took place in Macedonia.

The two-day workshop was attended by 15 representatives of the Ministry of the Interior / Police (who are in charge of the project on Macedonian side), Customs Administration, Financial Police, the Directorate for Money Laundering Prevention and the Public Revenue Administration, while five representatives of the Ministry of the Interior Interior / Police participated in the individual councelling/coaching. In the exchange of experiences, the representatives of Macedonia and Slovenia have identified differences and related advantages and disadvantages that occur in the conduct of financial investigations. As one of the possible tools for more effective prevention of organised crime and corruption and upgrading of the system for confiscation of unlawfull proceeds under criminal law, participants also studied experiences in confiscation of property of illegal origin in civil justice procedure. In the discussions the participants agreed that only the measure which can be effectively implemented can lead criminals to the conclusion that crime does not pay.

This is a two-year project (2017-2018) funded from the Program of International Development Cooperation of the Republic of Slovenia and implemented by the Ministry of the Interior/ Police, State Prosecutor's Office for Organised Crime and Corruption and Financial Administration of the Republic of Slovenia, led by the Center for European Perspective.


Uspešna izmenjava izkušenj Makedonije in Slovenije o finančnih preiskavah

makedonija Easy Resize.jpg

V Makedoniji je v času od 26. do 29. junija 2017 potekala prva faza procesa krepitve zmogljivosti na področju finančnih preiskav in odvzemov protipravne premoženjske koristi in premoženja nezakonitega izvora.

V dvodnevni delavnici je sodelovalo 15 predstavnikov Ministrstva za notranje zadeve/Policije (ki so tudi nosilci projekta na makedonski strani), Carinske uprave, Finančne policije, Uprave za preprečevanja pranja denarja in Uprave za javne prihodke, v enodnevnem individualnem svetovanju pa 5 predstavnikov Ministrstva za notranje zadeve/Policije. V izmenjavi izkušenj so predstavniki Makedonije in Slovenije ugotavljali razlike in z razlikami povezane prednosti in slabosti, ki se pojavljajo v izvajanju finančnih preiskav. Kot enega izmed možnih orodij za učinkovitejše preprečevanje organiziranega kriminala in korupcije in nadgradnjo sistema odvzema nezakonito pridobljene premoženjske koristi v okviru kazenskopravne zakonodaje, so udeleženci preučevali tudi odvzem premoženja nezakonitega izvora v civilni pravdi. V diskusiji so se udeleženci strinjali, da le ukrep, ki ga je možno učinkovito izvesti, lahko storilce kaznivih dejanj in kriminalne združbe privede so sklepa, da se kriminal ne izplača.

Gre za dvoletni projekt (2017-2018), ki je financiran iz sredstev Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije in ga izvajajo Ministrstvo za notranje zadeve/ Policija, Specializirano državno tožilstvo in Finančna uprava Republike Slovenije pod vodstvom Centra za evropsko prihodnost.

 

MRSS znak manjsi


Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me