www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

macedonia delegation 2On the margins of the International Development Cooperation of the Republic of Slovenia within the framework of support to the Republic of Macedonia, on 29 June 2017 the Minister of Interior of the Republic of Macedonia Oliver Spasovski received a Slovenian delegation in the following composition: Andreja Dolničar Jeraj, CEP Programme Director and Head of Delegation; Harij Furlan, Head of State Prosecutions Office for Organised Crime and Corruption; Darko Majhenič, Director of National Investigation Bureau; Damjana Slapar Burkat, Head of Sector for Investigation in the Financial Administration; Jože Levašič, District State Prosecutor in the State Prosecutions Office for Organised Crime and Corruption; Igor Razpotnik, Head of Investigations in National Investigation Bureau; and Karmen Šemrl, Expert for Knowledge Transfer.

Minister thanked for the support provided by Slovenia to the Ministry of Interior and Macedonia in the accession to the EU in optimising the system of financial investigations and confiscation of unlawful proceeds of crime and property of illegal origin. Minister Spasovski and Programme Director Andreja Dolničar Jeraj agreed that the cooperation and coordination among law enforcement authorities in financial investigations of organised crime and corruption is of particular importance. Minister Spasovski reaffirmed willingness of the Ministry of Interior regarding reform initiative and expressed political support for achievement of sustainable results and expectations that well established cooperation will be further strengthened with additional Slovenian's support in any of other reform needs.


O slovenskem razvojnem sodelovanju z ministrom za notranje zadeve Republike Makedonije Spasovskim

macedonia delegation 4Ob robu aktivnosti v okviru projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije z Republiko Makedonijo je v četrtek, 29. 6. 2017, minister za notranje zadeve Oliver Spasovski sprejel slovensko delegacijo v naslednji sestavi: Andreja Dolničar Jeraj, programska direktorica in vodja delegacije; Harij Furlan, vodja Specializiranega državnega tožilstva, Darko Majhenič, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada, Damjana Slapar Burkat, vodja Sektorja za preiskave Finančne uprave, Jože Levašič, okrožni državni tožilec v Specializiram državnem tožilstvu, Igor Razpotnik, vodja preiskav na Nacionalnem preiskovalnem uradu, in Karmen Šemrl, strokovnjakinja za prenos izkušenj.

Minister se je zahvalil za pomoč, ki jo Slovenija namenja MNZ in Makedoniji pri približevanju EU v optimizaciji sistema finančnih preiskav in odvzemov protipravno pridobljene premoženjske koristi in premoženja nezakonitega izvora. Minister Spasovski in programska direktorica Andreja Dolničar Jeraj sta se strinjala, da je zelo pomembno dobro sodelovanje in koordinacija med organi v finančnih preiskavah organiziranega kriminala in korupcije. Minister Spasovski je potrdil pripravljenost Ministrstva za notranje zadeve glede prevzemanja reformne pobude in izrazil politično podporo za doseganje trajnostnih rezultatov ter pričakovanje, da se bo dobro sodelovanje še utrdilo s podporo Slovenije v še kateri od reformnih potreb MNZ.


macedonia delegation 3MRSS znak manjsi

 

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me